Czy jesteÅ› katolikiem? – ÅšwiÄ™tego Dobrego Łotra

Późne nawrócenie. Dobry Łotr, którego dzisiaj Kościół Święty, Matka nasza daje nam do rozważenia, jest swoistym przykładem odkładania życia wiary na ostatnią chwilę życia. Zaraz II Niedziela Męki Pańskiej, Niedziela Palmowa, która to jest ścisłą, bezpośrednią zapowiedzią wydarzeń Triduum Paschalnego. O jak szybko minął ten czas, Człowiecze! Jakże życie ludzkie jest krótkie! Krótkość życia ludzkiego o jak szybko ulatuje!

PrzyszedÅ‚, ażeby nas zbawić – Czwartek IV tygodnia Wielkiego Postu

Módlmy się jak najgorliwiej za tych, którzy nie otworzyli się jeszcze na Boże działanie. Oni to, pogrążeni w grzechach, Boga nie są w stanie dostrzec, nie są w stanie uzyskać przebaczenia grzechów i tym samym skazują się na kary wieczne, których to żadne słowo właściwie wyrazić nie może.

Pokrzepienie Boże – Dominica IV in Quadragesima

Radość jest oznaką tego dnia dzięki liturgii Kościoła, która dzisiejszej niedzieli przełamuję w pewnym sensie powagę Wielkiego Postu, i niejako w tej naszej drodze na pustyni, którą wciąż, bo rok w rok, na nowo przemierzamy, dzisiaj zatrzymuje się. Szczególny charakter liturgii dzisiejszego dnia odzwierciedla istotę naszej chrześcijańskiej egzystencji, albowiem jesteśmy nieustannie na drodze wyboru, całe nasze życie jest wyborem między dobrem a złem, między Bogiem a szatanem, między wyborem prowadzenia przez Boga a bezkresem szatańskiego kuszenia, gdzie buntujemy się przeciwko Bogu.

Dwulicowość – Åšroda III tygodnia Wielkiego Postu

Jesteśmy świadkami najmocniejszego, burzliwego i jednocześnie ostatniego spotkania Chrystusa z faryzeuszami oraz tłumem przed opuszczeniem Galilei i wyruszeniem w podróż do Jerozolimy. Pierwsze czytanie prowadzi nas na górę przymierza, górę Synaj, gdzie ukazują się nam tablice dekalogu.