Boska Liturgia św. Jana Złotoustego cz. I „proskomidia”

Pragniemy rozpocząć pewną serię na temat liturgii Kościoła Greckokatolickiego zwanej „Boską Liturgią Świętego Jana Chryzostoma (Złotoustego)” Mimo, iż nie jesteśmy w stanie udowodnić, że św. Jan Złotousty jest autorem tej liturgii, to nosi ona tą nazwę ze względu na jego wielki autorytet i związki patriarchów stolicy Bizancjum z kościołem Syrii.

Podstawy do rytu dominikańskiego

Ryt dominikański, czyli tradycyjny ryt partykularny Zakonu Braci Kaznodziei ma w sobie wiele specyficznych cech po których jest rozpoznawany, chociażby słynny gest rozłożenia rąk na anamnezę.

Laudetur Iesus Christus! Fragment „Manuale Sacrarum Caeremoniarum”.

Szczęść Boże wszystkim w naszym nowym projekcie realizowanym przez Michała Wojciecha Barczaka i Karola Dzięgielewskiego pod nazwą Adhuc Confitebor Illi – „Jeszcze wyznawał będę Jemu” (Psalm 43). Chcemy przedstawić Państwu piękno i bogactwo Liturgii Świętego Kościoła Katolickiego, która to była kreowana przez wieki na Świętych Soborach Powszechnych i w Świętej Tradycji.