Boska Liturgia Å›w. Jana ZÅ‚otoustego cz. I „proskomidia”

Pragniemy rozpocząć pewnÄ… seriÄ™ na temat liturgii KoÅ›cioÅ‚a Greckokatolickiego zwanej „BoskÄ… LiturgiÄ… ÅšwiÄ™tego Jana Chryzostoma (ZÅ‚otoustego)” Mimo, iż nie jesteÅ›my w stanie udowodnić, że Å›w. Jan ZÅ‚otousty jest autorem tej liturgii, to nosi ona tÄ… nazwÄ™ ze wzglÄ™du na jego wielki autorytet i zwiÄ…zki patriarchów stolicy Bizancjum z koÅ›cioÅ‚em Syrii.

Podstawy do rytu dominikańskiego

Ryt dominikański, czyli tradycyjny ryt partykularny Zakonu Braci Kaznodziei ma w sobie wiele specyficznych cech po których jest rozpoznawany, chociażby słynny gest rozłożenia rąk na anamnezę.

Laudetur Iesus Christus! Fragment „Manuale Sacrarum Caeremoniarum”.

Szczęść Boże wszystkim w naszym nowym projekcie realizowanym przez MichaÅ‚a Wojciecha Barczaka i Karola DziÄ™gielewskiego pod nazwÄ… Adhuc Confitebor Illi – „Jeszcze wyznawaÅ‚ bÄ™dÄ™ Jemu” (Psalm 43). Chcemy przedstawić PaÅ„stwu piÄ™kno i bogactwo Liturgii ÅšwiÄ™tego KoÅ›cioÅ‚a Katolickiego, która to byÅ‚a kreowana przez wieki na ÅšwiÄ™tych Soborach Powszechnych i w ÅšwiÄ™tej Tradycji.