Dnia 11.11.2020r. Różaniec Publiczny o odnowę moralną Narodu Polskiego i powstrzymanie zabijania dzieci

,,Dar życia uważać bÄ™dziemy za najwiÄ™kszÄ… Å‚askÄ™ Ojca Wszelkiego Å»ycia i za najcenniejszy skarb Narodu” – mówiÅ‚ Prymas TysiÄ…clecia, wzywajÄ…c do walki o życie niewinnych.