Boska Liturgia Å›w. Jana ZÅ‚otoustego cz. I „proskomidia”

Pragniemy rozpocząć pewnÄ… seriÄ™ na temat liturgii KoÅ›cioÅ‚a Greckokatolickiego zwanej „BoskÄ… LiturgiÄ… ÅšwiÄ™tego Jana Chryzostoma (ZÅ‚otoustego)” Mimo, iż nie jesteÅ›my w stanie udowodnić, że Å›w. Jan ZÅ‚otousty jest autorem tej liturgii, to nosi ona tÄ… nazwÄ™ ze wzglÄ™du na jego wielki autorytet i zwiÄ…zki patriarchów stolicy Bizancjum z koÅ›cioÅ‚em Syrii.