Boska Liturgia św. Jana Złotoustego cz. I „proskomidia”

Pragniemy rozpocząć pewną serię na temat liturgii Kościoła Greckokatolickiego zwanej „Boską Liturgią Świętego Jana Chryzostoma (Złotoustego)” Mimo, iż nie jesteśmy w stanie udowodnić, że św. Jan Złotousty jest autorem tej liturgii, to nosi ona tą nazwę ze względu na jego wielki autorytet i związki patriarchów stolicy Bizancjum z kościołem Syrii.