Ufaj, synu, odpuszczają ci się grzechy twoje – Dominica XVIII Post Pentecosten

Czy rzeczywiście nie będzie potrzebny Bóg? Grzech i przebaczenie zanikły, ale pojawiło się coś innego: mechanizm samousprawiedliwienia. Człowiek odczuwa winę, zawsze, również dzisiaj. Ale nie może żyć z winą. Jeśli nie istnieje przebaczenie, które przezwycięża winę, to trzeba je usunąć w inny sposób, czyli w ogóle zaprzeczając jej istnieniu.