ground group growth hands

Czy staniemy się braćmi z Ukraińcami, czy powtórzy się to, czego się ostatecznie nie wyrzekli?

Mocny głos pewnego Polaka (nie mnie) w dylematach Polaków na temat przyjmowania Ukraińców do swych domów.

Ów człowiek, którego tutaj post się niestety nie wyświetla, to nasz były rozmówca, z którym przeprowadzaliśmy wywiad jako działaczem pro-life i członkiem Reduty Niepokalanej, która powstrzymała sodomskie natarcie na Jasną Górę.

Zanim wstawiÄ™ jego rozbudowanÄ… wypowiedź, podam mÄ… opiniÄ™ na temat obecnej sytuacji. Jest to ogromny dylemat – bÄ™dzie wielu UkraiÅ„ców, którzy już sÄ… nam wdziÄ™czni i zachowajÄ… tÄ™ pamięć za pomoc, jakÄ… ich obdarzyliÅ›my w czasie tragedii, jaka obecnie rozgrywa siÄ™ w ich kraju. Pomagamy im, gdyż sÄ… ofiarami agresji Rosji. Choć to niezwiÄ…zane z tym wÄ…tkiem, zaznaczÄ™ tylko, że nie należy mÅ›cić siÄ™ na Rosjanach jako w ogóle narodzie, gdyż każdy Rosjanin jest inny i sÄ… tacy, którzy tego nie popierajÄ…. WracajÄ…c – nie można udawać, że część UkraiÅ„ców czci Stepana BanderÄ™, a nawet jeÅ›li wielu z nich tego nie czyni, o czym przekonywaÅ‚ mnie pewien znajomy Polak tam mieszkajÄ…cy, to paÅ„stwo, które nie rozprawiÅ‚o siÄ™ z mitem, na jakim część Å›rodowisk próbuje budować tożsamość ukraiÅ„skÄ… i które nie pozwala polskiemu Instytutowi PamiÄ™ci Narodowej na ekshumacjÄ™ pomordowanych w Rzezi WoÅ‚yÅ„skiej (chyba, że coÅ› siÄ™ zmieniÅ‚o, a ja o tym nie wiem, to proszÄ™ mnie poprawić), może niebezpiecznie przyzwalać na szerzenie siÄ™ takich idei poÅ›ród UkraiÅ„ców. Już sÅ‚yszaÅ‚em, jak to rzekomo Podkarpacie miaÅ‚o by być ukraiÅ„skie, jak paÅ„scy Polacy powinni zapÅ‚acić za swe zbrodnie (byÅ‚y też takie, ale w porównaniu do tego, jak UkraiÅ„cy wyrzynali Polaków już w XVII wieku, jak okrutnymi metodami, to szala zdecydowanie przechyla siÄ™ na ich niekorzyść). Nie mówiÄ™, że jest to na tyle silny nurt, by wiÄ™kszość UkraiÅ„ców obecnie mogÅ‚a postÄ…pić w ten sposób, że domagaÅ‚a siÄ™ pewnych rzeczy jako rzekomo sÅ‚uszne zadośćuczynienie im krzywd ze strony Rzeczypospolitej. Ale dalej Ukraina nie zaÅ‚atwiÅ‚a z nami tych spraw, dalej przyzwala siÄ™ na panoszenie siÄ™ faÅ‚szywego, bo niepeÅ‚nego wizerunku rzekomo bohatera Ukrainy, Stepana Bandery czy Kozaków, jako jedynie gierojów i zwykÅ‚ych, prostych chÅ‚opów walczÄ…cych o sprawiedliwość. Nie mówiÄ™, że wszystko w historii Ukrainy byÅ‚o zÅ‚e, na pewno nie, jakkolwiek pisaÅ‚em kiedyÅ›, że lepiej, by w swej tożsamoÅ›ci Ukraina odwoÅ‚ywaÅ‚a siÄ™ do Rusi Kijowskiej lub by tworzyÅ‚a jÄ… na nowo, w oparciu o obecne, od kilku lat bohaterskie czyny. I oczywiÅ›cie, zawsze, na fundamencie wielkiego proroka i obroÅ„cy Ukrainy, mimo nawet tego, że polemizowaÅ‚ z Polakami w części spraw, bÅ‚. bp Grzegorza Chomyszyna. Jego postać to ogromne dziedzictwo, prosty wykÅ‚ad tego, jak żyć, czym siÄ™ kierować. I pytanie – czy jeÅ›li UkraiÅ„cy poÅ‚Ä…czyliby kult Bandery z obecnymi, wspaniaÅ‚ymi wyczynami, czy nie poczuliby faÅ‚szywej siÅ‚y, faÅ‚szywej, gdyż ostatecznie nieoczyszczonej, nie wykorzystujÄ…cej swej szansy na peÅ‚nÄ… wolność w prawdzie? Czy również przy wsparciu Å›wiata, który teraz zachwyca siÄ™ nad postawÄ… Polaków przyjmujÄ…cych ukraiÅ„skich imigrantów, po zmianie planów globalistów i stwierdzeniu, że oto teraz Polska musi wprowadzić praworzÄ…dność i przywileje dla UkraiÅ„ców, czy oni wówczas zaczÄ™liby domagać siÄ™ rzeczy, których nie powinni jako goÅ›cie w naszym polskim domu? Nie wiem, jak bÄ™dzie. Wiem jedno – miÅ‚ość trzeba budować na prawdzie, do czego wielokrotnie wzywaÅ‚ Å›w. Jan PaweÅ‚ II.

PodkreÅ›lÄ™ – jak najbardziej należy pomagać UkraiÅ„com, gdyż sÄ… potrzebujÄ…cy. Natomiast też trzeba to robić z gÅ‚owÄ…, by Polacy nie byli przez to pokrzywdzeni, lecz zachowali swÄ… godność i z tÄ… godnoÅ›ciÄ… i bez obaw o swÄ… przyszÅ‚ość mogli dalej wspierać swych potencjalnych braci, pozwolÄ™ sobie użyć takiego nietypowego okreÅ›lenia.

https://www.facebook.com/GawendaR/posts/1668594706811055

PS: Post się nie wyświetla, dlatego dodam tylko wpis, który go oburzył. Chodzi o działacza ukraińskiego w Polsce, który niebezpiecznie i dziwnie przekazała marzenia i plany odnoszące się choćby do Kai Godek, polskiej działaczki pro-life. W czym interesie działa, jeżeli ośmiela się użyć pojęć Nieba i piekła i nie zauważa, że mordowanie nienarodzony dzieci to grzech wołający o pomstę do Boga? Jak Ukraina miałaby wpłynąć na atak w kierunku Polki mieszkającej w Polsce?

Link do profilu pana Isajewa: https://www.facebook.com/isajew.igor

Proszę serdecznie o wsparcie mej działalności kupnem książki/książek:

Z góry serdecznie dziękuję za każdy zakup

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.