people in st peter s square

Polak w służbie dyplomatycznej Watykanu apeluje o pokój między Rosją i Ukrainą

Rzym błaga o pokój, gdyż, jak powiedział Franciszek, ,,wojna jest szaleństwem”.

Ksiądz Jan Urbańczyk, reprezentant Stolicy Apostolskiej na spotkaniu Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, przypomniał o słowach papieża Franciszka podczas spotkania z korpusem dyplomatycznym. Wikariusz Chrystusowy wskazał, że tylko okazanie wzajemnego zaufania przez Rosję i Ukrainę i przystąpienie do konstruktywnego dialogu może pomóc w znalezieniu trwałych rozwiązań. Ojciec Święty podkreślił ponadto, że cały europejski kontynent może doświadczyć konsekwencji tego konfliktu. Zauważył, że to nie walczący będą najbardziej poszkodowani, ale ci, którzy są bezradni wobec operacji zbrojnych. Mogą oni zostać pozbawieni podstawowych praw.

Źródło: Stacja7.pl, DoRzeczy.pl

Leave a Reply