Konfederacja wsparła Solidarną Polskę

Narodowcy i Korona poparli kandydaturę Bogdana Święczkowskiego na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Mówi się, że to człowiek ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

Od 23 lipca trwał wakat po odejściu na spoczynek Leona Kieresa, który był ostatnim sędzią niewybranym przez Zjednoczoną Prawicę

Sejm przegłosował wybór kandydata formacji rządzącej na sędziego TK stosunkiem 233 do 219 głosów przy 2 wstrzymujących się.

Minister Michał Wójcik, przedstawiając jego sylwetkę, zaznaczył, że Święczkowski wie, że Konstytucja RP jest ważniejsza niż prawo unijne.

Partia sprawująca władzę miała problemy z uzyskaniem większości z powodu wyłamania się koalicyjnego Kukiz’15. Wsparli ich za to posłowie Konfederacji Wolność i Niepodległość: Krzysztof Bosak (Ruch Narodowy), Grzegorz Braun (Konfederacja Korony Polskiej), Krzysztof Tuduj (RN), Michał Urbaniak (RN).

Wiceprezes Ruchu Narodowego, Krzysztof Bosak podkreślił, że zagłosował w ten sposób dlatego, że sędzia Święczkowski raczej nie będzie orzekał na rzecz unii europejskiej, ale za suwerennością państwa polskiego. Dodał, że gdyby nie przeforsowanie kandydata PiS, wybrano by kogoś o poprawnie politycznych poglądach.

Zjednoczonej Prawicy pomógł także poseł niezrzeszony, współtworzący stowarzyszenie ,,Centrum” (tworzy je z Łukaszem Mejzą) Zbigniew Ajchler, który do parlamentu tej kadencji dostał się z list Koalicji Obywatelskiej. Co ciekawe, przeciwko było czterech posłów KORWINA: Konrad Berkowicz, Artur Dziambor, Janusz Korwin-Mikke i Dobromir Sośnierz. Krystian Kamiński (RN) wstrzymał się, Jakub Kulesza (KORWIN) nie głosował.

W latach 2006–2007 Święczkowski był szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w latach 2015–2016 podsekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, a od 2016 roku jest prokuratorem krajowym i pierwszym zastępcą prokuratora generalnego.

Źródło: DoRzeczy.pl, MediaNarodowe.com, 300polityka.pl, sejm.gov.pl, Wikipedia

Leave a Reply