snow covered mountain during sunrise

Polska umożliwi przechodzenie zwierzętom. Co innego z białoruską… i to od lat

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wyjaśniła, że mur na granicy z Białorusią, który ma chronić przed nadmiernymi falami migrantów wykorzystywanych przez tamtejsze służby, nie zagrozi zwierzętom.

Instytucja zaznaczyła, że podczas opracowywania planów zapory korzystała z doświadczeń Białowieskiego Parku Narodowego, Lasów Państwowych i naukowców. Podkreśliła, że tereny wokół rzek, ścieków wodnych i bagien nie będą ogrodzone, lecz zostaną zastosowane tam inne, nieinwazyjne środki bezpieczeństwa państwa. Do tego zaplanowano 20 dużych przejść dla dużych zwierząt i dużą ilość mniejszych przepustów. Granica będzie wyposażona w monitoring, który umożliwi zwiększenie liczby przejść w razie potrzeb przyrody.

Jednocześnie GDOŚ wskazała, że problem od lat stanowią zapory po stronie białoruskiej na obszarze Puszcz Białowieskiej i Knyszynskiej, które uniemożliwiają przemieszczanie się wielu zwierzętom, zaś wilki i rysie narażone są na doznanie urazów. Dodała, że Puszcza Białowieska jest pod ochroną Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO), a najbardziej poszkodowane w tej sytuacji są żubry. Dyrekcja zawiadomiła UNESCO o planach budowy w listopadzie. Drogi dojazdowe do prac związanych z inwestycją zostały skonsultowane z lokalnymi społecznościami.

Źrodło: Gov.pl, DoRzeczy.pl

Leave a Reply