brown gavel

Rumunia: Unia europejska nie może podburzać naszych sędziów

Sąd Konstytucyjny Rumunii orzekł, że wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie może mieć zastosowania.

TSUE tydzień temu orzekł, że sędziowie krajowi mogą nie dostosowywać się do wyroków trybunału konstytucyjnego, jeżeli ten nie jest niezależny od władzy ustawodawczej i wykonawczej. Sądy niższej instancji miałyby też nie wykonywać poleceń trybunału konstytucyjnego, gdyby były sprzeczne z prawem unii.

Sąd Konstytucyjny Rumunii odpowiedział, że Rumunia musiałby zmienić ustawę zasadniczą, by dopuścić takie prawodawstwo UE.

Podobne postanowienia sądów krajowych obowiązują również we Francji, Czechach, Włoszech, Hiszpanii, Litwie i w Niemczech.

Sprawę skomentował członek organizacji Klaster, Petros Tovmasyan:

Źródło: DoRzeczy.pl, PolskieRadio24.pl, Kresy.pl, wPolityce.pl

Leave a Reply