close up photography of a man holding rifle

Węgry nie wykonają rozkazu unii europejskiej

Wyrok jest wynikiem zawirowania wokół odsyłania imigrantów z terenu Węgier z powrotem na serbską granicę.

Węgrzy nie wykonają edyktu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Instytucja stwierdziła, że przepisy o nieprzyznawaniu przez Madziarów azylu imigrantom na terenie swojego kraju, nawet jeżeli przedostają się z państw uznawanych przez władze węgierskie za bezpieczne, jest niezgodne z prawodawstwem unijnych eurokratów. Do tego TSUE potępiło karanie tych, którzy pomagają w tym procederze.

Wniosek o nieuznawanie ordynansu unijnych władz zgłosiła do Trybunału Konstytucyjnego minister sprawiedliwości Judit Varga. Krajowy sąd uznał zasadność skargi, orzekając, że rząd ma prawo działać własnymi metodami tam, gdzie unia jewropejska niedostatecznie wdrożyła jeszcze wspólnotowe przepisy. TK w swoim orzeczeniu nie odniósł się jednak do tego, czy pierwszeństwo ma prawo unii czy kraju, gdyż nie to jest to przedmiotem sprawy.

Decyzję potwierdził dziś (21 XII) premier Viktor Mihály Orbán.

Źródło: DoRzeczy.pl, RP.pl

Leave a Reply