Watykan: Większa kontrola wobec tradycyjnych katolików

Ksiądz dr Dawid Pietras, kanonista, przygotował robocze opracowanie najnowszych odpowiedzi Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów ws. interpretacji zapisów motu proprio papieża Franciszka ,,Traditionis custodes”.

OGRANICZANIA TRADYCJI C.D. – nowe wytyczne Kongregacji
Dziś – tydzień przed Bożym Narodzeniem – Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentu wydała odpowiedzi na dubia związane z m.p. „Traditionis custodes”. Odpowiedzi zostały zatwierdzone przez papieża miesiąc temu. Oto mały skrót wytycznych, jak realizować papieski dokument. Zrobiony jest nieco na szybkiego, stąd wybaczcie nieścisłości, jeśli się wkradły:
Zastosowano szeroką interpretację tej ustawy i oznajmiono po długim wstępie i przedstawieniu motywacji… m.in.:

 1. Biskupi diecezjalni mogą zezwolić na mszę trydencką w kościele parafialnym, ale tylko wtedy i do czasu, kiedy nie ma innego miejsca. Dokonuje się to za zezwoleniem Stolicy Apostolskiej. Msza ta nie może być oficjalnie w grafiku celebracji mszy w parafii i nie może odbywać się w czasie sprawowania mszy w nowej formie, gdyż nie jest częścią życia parafialnego (sic!);
 2. Biskupi diecezjalni mogą wydawać zezwolenie na używanie rytuału (chrzest, małżeństwo, pogrzeb, egzorcyzmowanie soli, oliwy, wody itd.) tylko dla parafii personalnych;
 3. Zezwolenie na użycie Pontyfikału Rzymskiego wydaje jedynie Stolica Apostolska. [wniosek własny]
 4. Biskup diecezjalny ma pracować nad tym (formować wiernych), by jego diecezja powróciła do celebracji obrzędów zreformowanych po II Soborze Watykańskim, a więc do jednego 'wyrazu modlitwy’ Kościoła łacińskiego;
 5. Kapłani, którzy odmawiają koncelebracji sakramentalnej w liturgii zreformowanej (zwłaszcza w Mszy Krzyżma) powinni być pozbawieni upoważnienia do celebrowania Missale Romanum z 1962 r. Biskup powinien przy tym podjąć dialog z tym kapłanem i dać mu czas na zastanowienie się;
 6. We Mszy św. należy używać tekstów biblijnych w języku narodowym zatwierdzonych do użytku liturgicznego przez konferencje biskupów. Nie można wydawać lekcjonarzy w języku narodowym z czytaniami z Missale Romanum 1962.
 7. Dopiero po otrzymaniu zezwolenia Stolicy Apostolskiej biskup diecezjalny może upoważnić kapłana wyświęconego po 16 lipca 2021 r. do celebracji z Mszału Jana XXIII. Kapłani ci muszą podzielać opinię pap. Franciszka, że jedynym wyrazem 'zasady modlitwy’ Kościoła jest liturgia zreformowana.
 8. Klerycy winni być kształtowani w duchu m.p. 'Traditionis custodes’;
 9. Kapłani powinni otrzymywać upoważnienie do celebracji z Mszału z 1962 r. tylko na określony czas, by można było po jego upływie ocenić, czy kapłan dalej podziela ducha m.p. 'Traditionis cusodes’. Jeśli nie, należy mu odebrać upoważnienie;
 10. Upoważnienie wydane przez biskupa diecezjalnego dotyczy jedynie diecezji (ma charakter terytorialny);
 11. Jeżeli jest nieobecny ksiądz upoważniony, zastąpić go może jedynie inny kapłan, który także posiada takie upoważnienie od biskupa diecezjalnego.
 12. Nie można celebrować drugi raz (binacja) w tygodniu poza niedzielą (feriae) drugiej mszy – mszy tradycyjnej (nawet prywatnie);
 13. Kapłan upoważniony do celebracji nie może odprawiać w jednym dniu dwóch mszy z Missale Romanum 1962 dla dwóch różnych grup.
  Zasadniczo intencja najwyższego ustawodawcy jest jasna: Cały Kościół łaciński za jakiś czas ma celebrować liturgię zreformowaną po Vaticanum II, ma docenić walor liturgii zreformowanej, i już nie 'burzyć jedności’, a raczej 'jednolitości’ rytu rzymskiego. Czas teraz dany (’dany dla naszego dobra’) jest dla nas czasem powrotu do liturgii zreformowanej – wynika z dokumentu.
  Niech Bóg ma nas w swojej opiece! Jest to krzywdzące i niesprawiedliwe. Jest to smutne… Przestudiowałem 800 źródeł prawa przy mojej monografii i takiego dokumentu jak te nie widziałem. Jest to dla mnie szokujące… 😢😢😢
  Czy więc dziś jako postulant FSSP straciłem prawo stosowania Rituale Romanum z 1952 r.? Absurd goni absurd…. I pytanie: Kiedy się skończy to szaleństwo…!? Płakać się chce… 😞

https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2021/12/18/0860/01814.html?fbclid=IwAR0LdIgYEDWrAPeVyOQYH-wZF3G1PBAvg8T9NG3SYyZTEI4tSQ-OJqQOFB8#ing

Tekst pochodzi z profilu ks. Dawida, przy czym podkreśla on, że jest to wersja przygotowana w trybie przyspieszonym, stąd później mogą nastąpić kolejne, dokładniejsze wyjaśnienia treści dokumentu:

One thought on “Watykan: Większa kontrola wobec tradycyjnych katolików

Leave a Reply