Rozmowa z Królem Życia: – Do szczęścia prowadzi najwyższa wola – odcinek 25

,,- Do niewiasty też rzekł: ,,Pomnożę nędze twoje i poczęcia twoje; z boleścią rodzić będziesz dziatki i pod mocą będziesz mężową, a on będzie panował nad tobą.” – Adamowi zaś rzekł: ,,Iżeś usłuchał głosu żony twojej i jadłeś z drzewa, z któregom ci był kazał, abyś nie jadł, przeklęta będzie ziemia w dziele twoim; w pracach jeść z niej będziesz po wszystkie dni żywota twego. Ciernie i osty rodzić ci będzie, a ziele ziemi jeść będziesz. W pocie oblicza twego będziesz pożywał chleba, aż się wrócisz do ziemi z którejś wzięty; boś jest prochem i w proch się obrócisz” – Księga Rodzaju, rozdział III, wersety od 16 do 19.

Mężczyzna, póki jest racjonalny, jego działania przynoszą owoc. Gdy zaczynają wchodzić emocje czy uczucia, potrafi popełnić różne głupstwa. Wiele zrobi dla swej ukochanej, lecz powinien się zastanowić, czy jego decyzja będzie odpowiedzialna. Czy zwiąże się z właściwą osobą, która przywiedzie go bliżej Boga, czy tylko zaspokoi jego słabości. Niewiasta zaś może otrzymać od Ducha-Stworzyciela wiele darów i kwitnąć niczym ogród, o ile nie okaże się próżna i nie będzie chciała oderwać się od ogrodu Pańskiego. Miłość, którą chce dać mężczyźnie, musi być czysta i skierowana na pokorne pełnienie woli Bożej. Tylko w uniżeniu można dostrzec wiele jej doskonałości.

Obydwoje, mężczyzna i niewiasta, powinni kierować się zawsze uniżeniem wobec tego, co prawdziwe, choć może trudne. Obydwoje są odpowiedzialni za dzieci i za to, by przekazywać im prawdę o Panu Wszechrzeczy, którego prawo jest słodkim brzemieniem prowadzącym do jeszcze wspanialszych komnat w Królestwie Niebieskim.

Leave a Reply