Przegląd wydarzeń parafialnych w Krakowie w dniach 22-26 września

CzÅ‚owiek czasem nie wie, o czym napisać i jak nie może nic znaleźć, nagle siÄ™ okazuje, że mógÅ‚by podzielić siÄ™ tym, co robi rutynowo… JednÄ… z takich rzeczy jest przygotowywanie propozycji tematów do jednej z redakcji. MateriaÅ‚ nie jest publikowany, wiÄ™c czemu nie zrobić tego na Isidorium? A nuż, bÄ™dziemy głównym informacyjnym portalem dla katolickich dziennikarzy? Jest to też okazja dla wszystkich, którzy mogÄ… odkryć bogactwo KoÅ›cioÅ‚a i skorzystać z różnych form zbliżania siÄ™ do Boga.

https://dobrypasterz.krakow.pl/home/ogloszenia/ – 

image.png

 – Å›roda o 17
https://www.milosierdzie.pl/index.php/pl/aktualnosci-3/aktualnosci/3316-25-niedziela-zwykla-8.html – W Å›rodÄ™ (22.09) – wspomnienie bÅ‚. Bernardyny Marii JabÅ‚oÅ„skiej. ComiesiÄ™czne spotkanie mÅ‚odych „Łagiewnicka 22” – wieczór uwielbienia MiÅ‚osierdzia Bożego rozpocznie siÄ™ w Kaplicy Klasztornej o godz. 19:00. W tym roku spotkania bÄ™dÄ… odbywać siÄ™ pod hasÅ‚em: „Przyjdź i zaufaj” – Å›roda o 19

https://pwkrakow.wp.mil.pl/pl/articles6-aktualnosci/xxv-niedziela-zwykla-19092021-ogloszenia-parafialne/ – W tym tygodniu swoje Å›wiÄ™to bÄ™dzie przeżywaÅ‚a 6 Brygada
Powietrznodesantowa im.gen.bryg.Stanisława Sosabowskiego.
Program obchodów:
23 września – godz.17.00 – Msza św. w kościele garnizonowym w intencji
spadochroniarzy i pracowników wojska 6 Brygady Powietrznodesantowej.
godz.19.00 – Uroczysty Capstrzyk przy ul.WrocÅ‚awskiej 21.
24 września – godz.11.00 – Uroczysty apel( 6 batalion logistyczny)
godz.12.00 – 15.00 – Piknik spadochroniarski  – 6 batalion
logistyczny, ul.GÅ‚owackiego 11 – czwartek o 17 i piÄ…tek od 11 do 15
http://www.najswietszarodzina.pl/kategorie/ogloszenia-parafialne/ – Tegoroczna XXXII FAMILIADA „TOR 2021” rozpocznie siÄ™ zapaleniem „Ognia MiÅ‚osierdzia” i KoronkÄ… do Bożego MiÅ‚osierdzia w naszej ÅšwiÄ…tyni w piÄ…tek, 24 wrzeÅ›nia o godz. 15.00. O godz. 18.00 zostanie odprawiona jubileuszowa msza Å›w. z okazji 40-lecia istnienia w naszej parafii Ruchu ÅšwiatÅ‚o – Å»ycie, na którÄ… zaproszono byÅ‚ych moderatorów – w piÄ…tek o 15 i 18

https://www.matka.kosciola.pl/index.php/aktualnosci-i-ogloszenia/169-25-niedziela-zwykla-5.html – W dniach 24-26 wrzeÅ›nia w Domu Generalnym Sióstr Duszy Chrystusowej odbÄ™dÄ… siÄ™ XI warsztaty muzyki liturgicznej. SÄ… jeszcze wolne miejsca. Formularz zgÅ‚oszeÅ„ i szczegółowe informacje znajdujÄ… siÄ™ na stronie www.duszajezusa.pl. Warsztaty zakoÅ„czÄ… siÄ™ w przyszÅ‚Ä… niedzielÄ™ w naszym koÅ›ciele parafialnym MszÄ… Å›wiÄ™tÄ… o godz. 13 – 24-26 wrzeÅ›nia

https://diecezja.pl/wydarzenia/msza-sw-z-okazji-40-lecia-szpitala-specjalistycznego-im-j-dietla-w-krakowie/ – W sobotÄ™, 25 wrzeÅ›nia o 9.00 w katedrze na Wawelu, abp Marek JÄ™draszewski odprawi MszÄ™ Å›w. z okazji 40-lecia Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie – sobota o 9

https://www.milosierdzie.pl/index.php/pl/aktualnosci-3/aktualnosci/3316-25-niedziela-zwykla-8.html – W sobotÄ™ (25.09) odbÄ™dzie siÄ™ XII Pielgrzymka Å»ywego RóżaÅ„ca do Sanktuarium Bożego MiÅ‚osierdzia – rozpoczÄ™cie w Bazylice o godz. 10:00. Msza Å›wiÄ™ta pod przewodnictwem KsiÄ™dza Arcybiskupa Marka JÄ™draszewskiego bÄ™dzie o 12:00 – sobota o 10

http://www.najswietszarodzina.pl/kategorie/ogloszenia-parafialne/ – W sobotÄ™, 25 wrzeÅ›nia o godz. 19.00 zapraszamy do naszego Sanktuarium na XXXII Koncert Familiadowy „JEÅ»ELI MIŁOŚĆ JEST”, w którym usÅ‚yszymy piosenki Agnieszki Osieckiej z okazji 85. rocznicy jej urodzin w wykonaniu Doroty Helbin wraz z zespoÅ‚em kameralnym. WstÄ™p wolny. Szczegóły na plakatach – sobota o 19
https://krakow.dominikanie.pl/kategoria/ogloszenia/ – Razem z DominikaÅ„skim OÅ›rodkiem Liturgicznym zapraszamy na koncert, podczas którego zaprezentowana zostanie nowa kompozycja naszego współbrata, o. Dawida Kusza pt. „Miserere mei Deus” na oktet wokalny i kwartet smyczkowy. WystÄ…piÄ… wokaliÅ›ci oraz Airis String Quartet. Koncert odbÄ™dzie siÄ™ w naszej bazylice w najbliższÄ… sobotÄ™, 25 wrzeÅ›nia, o godzinie 20:30 – sobota o 20:30

http://krakow.saletyni.pl/?p=5538 – W przyszÅ‚Ä… niedzielÄ™ 26 wrzeÅ›nia przeżywać bÄ™dziemy parafialnÄ… Uroczystość odpustowÄ…. Suma odpustowa z procesjÄ… o godz. 12.00. KaznodziejÄ… odpustowym bÄ™dzie Ks. Kazimierz Wolan – misjonarz saletyn. Po poÅ‚udniu od godz. 15.00 do 18.00 zapraszamy na Piknik parafialny. W programie: zabawy i gry rodzinne, wspólne Å›piewanie, strzelnica, zabawy dla dzieci, fotobudka, degustacje przysmaków – ciasta, grill, popcorn. Prosimy o przygotowanie ciast, które skÅ‚adamy w Sali Å›w. Jana PawÅ‚a II przez caÅ‚Ä… niedzielÄ™ lub przynosimy na piknik – niedziela o 12 i od 15 do 18

https://kantorowice.pl/ – I jeszcze jedno ogÅ‚oszenie z Klubu:  W dniu 26 wrzeÅ›nia w godzinach 14 – 17 odbÄ™dzie siÄ™  w Klubie Zakole impreza w ramach jubileuszu 30-lecia OÅ›rodka Kultury Kraków – Nowa Huta.
W programie warsztaty plastyczne, ceramiczne, krawieckie, taneczne i pokazy chemiczne. BÄ™dzie również pokaz chodzenia na szczudÅ‚ach i balony dla najmÅ‚odszych. Serdecznie zapraszamy – niedziela od 14 do 17

http://www.najswietszarodzina.pl/kategorie/ogloszenia-parafialne/ - W przyszłą niedzielę będziemy przeżywać odpust parafialny związany z doroczną Uroczystością św. Michała Archanioła. O godz. 12.30 zostanie odprawiona suma odpustowa - niedziela o 12:30

http://www.najswietszarodzina.pl/kategorie/ogloszenia-parafialne/ - Natomiast w niedzielę, 26 września o godz. 19.00 przy naszym kościele odbędzie się plenerowy koncert zespołu „niemaGOtu” związany z obchodami jubileuszu naszej parafialnej Oazy - niedziela o 19
https://kantorowice.pl/ - W niedzielę w naszej wspólnocie parafialnej będziemy przeżywać uroczystość I Rocznicy Konsekracji naszej świątyni parafialnej. Będziemy gościć ks. dra Stanisława Mieszczaka, który w tamtym roku podczas misji świętych przygotowywał nas do konsekracji. Po Mszy św. o 9,00 wobec wystawionego Najświętszego Sakramentu odśpiewamy dziękczynne Te Deum - niedziela
https://www.krzyzkrakow.pl/ogloszenia-parafialne/xxv-niedziela-zwykla-19-09-2021/ – W przyszÅ‚Ä… niedzielÄ™ po każdej Mszy ÅšwiÄ™tej, wystÄ…pi przed nami ze sÅ‚owem Å›wiadectwa pani Anna Rastawicka, najbliższy współpracownik i Å›wiadek życia  bÅ‚ogosÅ‚awionego  Prymasa  TysiÄ…clecia. ZachÄ™camy do wysÅ‚uchania tego Å›wiadectwa. Także w przyszÅ‚Ä… niedzielÄ™  akcja Kredkobranie, jako wyraz naszej pomocy dla Polaków żyjÄ…cych na Kresach - niedziela.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.