Septem Dolorum Beatæ Mariæ Virginis

Rozważmy dzisiaj boleści macierzyńskiego Serca Panny Najświętszej, gdy to pod krzyżem widziała Syna swego upadającego, na nim złożonego, do krzyża gwoźdźmi żelaznymi przybitego, na nim między dwoma łotrami zawieszonego i wywyższonego; gdy widziała, jak Go octem pojono; jak się Jego szatami dzielono; gdy słyszała pożegnalne słowa: Ojcze, w ręce Twoje powierzam Ducha mojego.

Ulituj się nad tymi boleściami! Wyznaj całym swoim sercem, żeś winien jest tych ran Matki! Pobudź swoje serce do żalu…
Oddajmy się dzisiaj w niewolnictwo Maryi. Prośmy, aby nas uczyła, jak i czym możemy wynagrodzić te wielkie boleści, które serce niepokalane rozrywały. Prośmy, aby na pocieszenie i weselenie Jej serca, męka Syna przyniosła w nas obfity owoc. Prośmy o darowanie kar, aby przy śmierci naszej darowała zasługi swoich boleści. A ponieważ nie jesteśmy godni łask świętych, niech Matka wyprosi nam przebaczenie, takie, jakie otrzymał dobry łotr.

Rozważmy serdeczną boleść Matki Bożej, gdy widziała Serce Syna swego tuż po skonaniu przebite włócznią. Prośmy o kroplę krwi z boku Chrystusowego, która oczyści nas z grzechów. A ponieważ nie jesteśmy tej Najdroższej Krwi godni, gdyby przyszło nam bez sakramentów umierać, niech ta krew je zastąpi.

Rozważmy serdeczną boleść Matki Bolesnej, kiedy Ciało Jej Syna z krzyża zdejmowano, kiedy je opatrywała, kiedy je trzymała, piastowała i ofiarowała za grzechy świata. Prośmy, aby darowała Synowi swojemu swoją miłość, aby nie dopuściła pogrzebać nas w piekle, ani czekać w czyśćcu, kiedy nas Bóg zdejmie z drzewa krzyża doczesności.

Rozważ boleści Matki przy pogrzebie Chrystusa. Prośmy, aby naszym ciałom wyjednała grób tam, gdzie będzie Pan, aż do sądnego dnia, a duszy naszej, winnej mąk, darowała zasługę swych boleści. Przedstawmy Matce, że potrzebujemy tego, co dla kilku słów Chrystus uczynił dobremu łotrowi.

Rozważmy w końcu łzy, które Matka Najświętsza wylała, wiedząc, że męka i śmierć Boskiego Jej Syna dla wielu się dokonuje. Prośmy Pana Jezusa przez obfitość łez Matki Jego, aby męka i śmierć Jego wyjednała zbawienie dusz naszych.

Stabat Mater dolorósa
Iuxta Crucem lacrimósa,
Dum pendébat Fílius.

Cuius ánimam geméntem,
Contristátam et doléntem
Pertransívit gládius.

Źródło obrazu: https://ja.wikipedia.org/wiki/悲しみの聖母

Leave a Reply