Księga o konflikcie wad i cnót (IV)

Przed Dobrotliwym Czytelnikiem kolejny rozdział „Księgi o konflikcie wad i cnót” św. Ambrożego Autperta w przekładzie polskim Michała W. Barczaka.

Rozdział IV

Pozorowanie rzecze:

Skoro w skrytości nie czynisz nic dobrego, ukształtuj się na zewnątrz takim, jakim wewnątrz być nie pragniesz, byś po swoim rozpoznaniu nie był przez wszystkich przeklinany.

Religijność przeciwnie odpowiada:

Żadną miarą nie czyń niczego takiego, lecz się raczej staraj stać się dobrym, jakim nie jesteś. Bo czym innym, jeśli nie potępieniem, jest pokazywać się ludziom jako przyzwoity, gdy takim nie jesteś? Koniecznie pamiętaj, że jest powiedziane: „Biada wam, doktorowie i faryzeusze obłudnicy, że oczyszczacie, co jest zewnątrz kubka i misy, wewnątrz zaś pełni jesteście grabieży i plugastwa! Faryzeuszu ślepy! Oczyść pierwej, co jest wewnątrz kubka i misy, aby to, co zewnątrz jest, czystym się stało” (Mt 23, 25–26); a także że jest to dla wpojenia powtórzone: „Biada wam, doktorowie i faryzeusze obłudnicy, że jesteście podobni do grobów pobielanych, które z wierzchu zdają się ludziom piękne, ale wewnątrz pełne są kości umarłych i wszelkiego plugastwa! Tak też i wy z wierzchu wprawdzie zdajecie się ludziom sprawiedliwi, lecz wewnątrz pełni jesteście obłudy i nieprawości” (Mt 23, 27–28); również i to, że o takich czytamy, jak jest napisane: „Strzeżcie się pilnie fałszywych proroków, którzy do was przychodzą w odzieniu owczym, a wewnątrz są wilkami drapieżnymi” (Mt 7, 15).

Leave a Reply