Niewiasta szczególna – RozmyÅ›lania majowe #1

Dlaczego maj został wybrany jako miesiąc, w którym w sposób szczególny składamy hołd Świętej Dziewicy?

Warto wskazać, że to wówczas w maju ziemia odziewa się świeżymi liśćmi i zieloną trawą po mrozie i śniegu zimy, i po deszczu wczesnej wiosny. Drzewa i kwiaty kwitną w ogrodach. Słońce budzi się wcześniej i później zachodzi. Taka bowiem promienność i wesołość przyrody jest właściwym tłem naszego nabożeństwa dla Tej, która jest Domem Złotym i Gwiazdą Zaranną.

Nawet jeśli nie ma dobrej pogody, ten miesiąc zaczyna i zapowiada okres lata. Wbrew wszystkim trudnościom, przykrościom, jakie to możemy doświadczać, wiemy, że piękna pogoda i tak w końcu nadejdzie.

Maj staje się miesiącem obietnicy, bowiem już z góry była zapowiedziane, że Bóg ma przyjść na świat. Oznajmił to anioł Gabriel, kiedy przyszedł do Maryi. Witaj, pełna łaski – rzekł. Była Ona wtedy szczególną zapowiedzią przyjścia Zbawiciela.

Gdy w Nazarecie nieznana światu niepokalana dziewica Maryja, jako rajski kwiat na pustyni, jasność wiecznej światłości, najwyższa Pana Boga miłość, została wybrana na Jego matkę. I właśnie tej Niepokalanej, tej Matce, nasz Chrystus Pan, powierzył cały rodzaj ludzkich, wszystkich nędzników, aby zapoczątkować zwierciadło Boskiego majestatu, to żywe wyobrażenie Bożej doskonałości i miłości. Były niewiasty, które w żywotach swoich nosiły Apostołów, mężów nieporównywanych z innymi, pełnych ducha słowa Bożego i męstwa. Były niewiasty, które w swych żywotach nosiły wielu świętych Kościoła, których wielkość wiary w prawdziwego Boga była niezachwiana. Były takie, które nosiły proroków, którzy upominali narody, ażeby uchronić je przed zagładą śmierci, obwieszczali klęski i upadki. Przeto owa Niewiasta Niepokalana, dziś uwielbiana jako Królowa Ojczyzny naszej ukochanej, jest jedyną, która przez Boga została tak umiłowana, tak wywyższona, aby to stać się Matką Syna Bożego, aby w końcu stać się Matką wszystkich ludzi, aby stać się naszą Królową.

Na podstawie: J. H. Newman, Rozmyślania i modlitwy, 1967

Źródło obrazu: https://opusdei.org/pl-pl/article/nmp-matka-kosciola/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.