Czy jesteś katolikiem? – Świętego Dobrego Łotra

Czytanie z Księgi Proroka Izajasza.
Iz 59, 1-4
Oto ręka Pańska nie stała się krótsza, tak iżby zbawić nie mogła, ani ogłuchło ucho Jego tak, iżby nie wysłuchało. Lecz nieprawości wasze oddzieliły was od Boga waszego i grzechy wasze zasłoniły wam oblicze Jego, by was nie wysłuchał. Ręce bowiem wasze skalane są krwią, a palce wasze – nieprawością; usta wsze mówiły kłamstwo, a język wasz głosi niegodziwość. Nie masz, kto by przyzywał sprawiedliwość, ani kto by sądził sprawiedliwie; lecz podkładają ufność w nicość i głoszą marności. Poczęli udrękę i zrodzili nieprawość.

Ciąg dalszy + Ewangelii świętej według Łukasza
Łk 23, 39-43
Onego czasu: Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał Mu: «Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas».
Lecz drugi, karcąc go, rzekł: «Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież – sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił». I dodał: «Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa».
Jezus mu odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju».

Późne nawrócenie. Dobry Łotr, którego dzisiaj Kościół Święty, Matka nasza, daje nam do rozważenia, jest swoistym przykładem odkładania życia wiary na ostatnią chwilę. Zaraz II Niedziela Męki Pańskiej, Niedziela Palmowa, która to jest ścisłą, bezpośrednią zapowiedzią wydarzeń Triduum Paschalnego. O, jak szybko minął ten czas, Człowiecze! Jakże życie ludzkie jest krótkie! Krótkość życia ludzkiego jak szybko ulatuje!

Jezu, wspomnij na mnie, gdy przejdziesz do swego królestwa. Te przekazane przez Świętą Ewangelię słowa Dobrego Łotra są pierwszą w historii modlitwą, z jaką człowiek zwrócił się do Jezusa. Sedno tych słów pochodzi z psałterza, gdzie w psalmie (25,7) znajdujemy wezwanie: Pamiętaj o mnie w Twojej łaskawości ze względu na dobroć Twą, Panie. W dawnych czasach słowa te często umieszczano na grobach. Są one niejako apelem z głębokości śmierci do Boga i tym samym wyrazem pewności, że Bóg jest w stanie otworzyć przestrzeń życia również w czasie agonii.

Teraz ów bandyta kieruje ten apel do Jezusa: w obliczu Ukrzyżowanego, w głowie pełnej bólu i ran rozpoznał oblicze Boga, Boże miłosierdzie, Bożą moc, która ze śmierci może przeprowadzić do życia. W Jezusie rozpoznał Boga.

Warto rozważyć jeden aspekt. Z Jezusem zostało ukrzyżowanych dwóch ludzi i w nich spełnia się proroctwo Pana: Jeden będzie wzięty, drugi zostawiony (Mt 24,40). Dlaczego? Dobry Łotr wkracza w pełnię przebaczenia: uznaje, że czynił zło, przyjmuje osąd Boży, oddaje Bogu chwałę i przyjmuje swój krzyż – przyjmuje go w łączności z Jezusem; jego krzyż staje się swoistą wspólnotą z krzyżem Chrystusa, staje się jego naśladowaniem. Boże przebaczenie urzeczywistnia się w naszym sercu w akcie nawrócenia i żalu. Bycie chrześcijaninem to nieustanne nawracanie się każdego dnia, a jest to tylko możliwe dzięki nieskończonej łasce Boga, o miłości bez końca, o miłości bezwarunkowej, którą otrzymujemy podczas świętej spowiedzi.

Praca niełatwa, te słowa są bardzo odległe, ale stojąc w przeddzień wydarzeń Golgoty, musimy zastanawiać się już ostatecznie nad naszym przygotowaniem do tych wielkich wydarzeń naszego Odkupienia. W jakim stanie jest moja dusza? Czy byłem już u spowiedzi? Czy swoje grzechy szczerze wyznałem i za nie żałowałem? Czy przeżyłem duchowe rekolekcje? Na jakim stoję gruncie? Czy mogę powiedzieć, że jestem katolikiem?

Źródło obrazu: https://www.niedziela.pl/artykul/78928/nd/Sw-Dobry-Lotrze-Czy-Ty-naprawde-jestes
Czytania zostały zaczerpnięte ze strony: divinumofficium.com
Wszystkie rozważania: https://isidorium.com/wielkopostne-rozwazania/

Leave a Reply