Środa po I niedzieli Męki Pańskiej

Czytanie z Księgi Kapłańskiej.
Kpł 19:1-2, 11-19, 25
W one dni: Rzekł Pan do Mojżesza, mówiąc: «Mów do całego zgromadzenia synów Izraelowych i rzeczesz do nich: Ja, Pan, Bóg wasz. Nie będziecie czynić kradzieży, nie będziecie kłamać, nie będzie oszukiwał nikt bliźniego swego. Nie będziesz krzywoprzysięgał w imię moje i nie zbezcześcisz imienia Boga twego. Ja Pan. Nie będziesz rzucał potwarzy na bliźniego twego ani go gwałtem nie uciśniesz: nie pozostanie zapłata najemnika twego u ciebie aż do rana. Nie będziesz złorzeczył głuchemu ani przed ślepym nie będziesz kładł zawady, ale się będziesz bał Pana, Boga twego, bom ja jest Pan. Nie będziesz czynił nieprawości ani niesprawiedliwie sądzić nie będziesz. Nie patrz na osobę ubogiego ani nie czcij oblicza możnego, sprawiedliwie sądź bliźniego twego. Nie będziesz potwarcą ani podszczuwaczem między ludem. Nie będziesz nastawał na krew bliźniego twego. Ja Pan. Nie miej w nienawiści brata twego w sercu twoim, ale go jawnie karć, abyś nie miał grzechu dla niego. Nie szukaj pomsty ani pamiętać będziesz krzywdy od sąsiadów twoich. Będziesz miłował przyjaciela twego, jak samego siebie. Ja Pan. Praw moich strzeżcie. Ja bowiem jestem Pan, Bóg wasz».

Ciąg dalszy +︎ Ewangelii świętej według Jana.
J 10:22-38
Onego czasu: Przypadła w Jerozolimie uroczystość Poświęcenia Świątyni, a była zima. I przechadzał się Jezus w świątyni, w krużganku Salomona. Obstąpili Go tedy żydzi i rzekli Mu: «Dokądże nas trzymać będziesz w niepewności? Jeśli Ty jesteś Chrystusem, powiedz nam jawnie». Odpowiedział im Jezus: «Mówię wam, a nie wierzycie. Czyny, które ja wykonywam w imię Ojca mego, świadczą o mnie, ale wy nie wierzycie, bo nie jesteście z owiec moich. Owce moje słuchają głosu mego, a ja je znam i one idą za mną. I daję im życie wieczne, a nie zginą na wieki ani ich nikt nie wyrwie z ręki mojej. To, co mi dał Ojciec mój, większe jest niż wszystko i nikt nie może wydrzeć z rąk Ojca mego. Ja i Ojciec jedno jesteśmy».
Chwycili tedy żydzi kamienie, aby Go ukamienować. Odpowiedział im Jezus: «Wiele dobrych uczynków ukazałem wam od Ojca mego; za który z tych uczynków kamienujecie mnie?» Odpowiedzieli Mu żydzi: «Nie kamienujemy Ciebie za dobry uczynek, ale za bluźnierstwo, za to, że Ty, będąc człowiekiem, czynisz siebie Bogiem». Odpowiedział im Jezus: «Czyż w Prawie waszym nie napisano: Jam rzekł: bogami jesteście? Jeśli nazwał bogami tych, dla których przeznaczone było słowo Boże, a Pismo mylić się nie może, o tym, którego Ojciec uświęcił i posłał na świat, wy powiadacie, że bluźni, bo powiedziałem, że jestem Synem Bożym. Jeśli nie wypełniam uczynków Ojca mego, nie wierzcie mi. Ale jeśli wypełniam, choćbyście mnie wierzyć nie chcieli, wierzcie uczynkom, abyście poznali i uwierzyli, że Ojciec jest we mnie, a ja w Ojcu».

Trochę o Trójcy Świętej…

W dzisiejszej Ewangelii Chrystus pokazuje jasno obraz tego, że On i Ojciec (i oczywiście Duch Święty, ale o nim nie w tym fragmencie) to tak naprawdę jeden Bóg, tylko w trzech osobach; żydzi w tej sytuacji prawdopodobnie pomyśleli, że to kolejne pogańskie brednie, gdyż nie potrafili jeszcze zrozumieć tajemnicy Trójcy Świętej, dlatego prawdopodobnie nazwali Pana naszego Jezusa Chrystusa bluźniercą.

Tajemnica Trójcy Przenajświętszej może nam przysparzać wiele wątpliwości, niestety wielu z nas nadal rozumie ją jako swego rodzaju politeizm, no i w zasadzie ciężko się dziwić, gdyż jest ona naprawdę trudna do zrozumienia, wszak jak sama nazwa wskazuje jest ona TAJEMNICĄ. Mimo wszystko Kościół daje nam zadziwiająco jasny obraz tej tajemnicy:

Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty – wszyscy są Bogiem… JEDNYM Bogiem, Duch Święty pochodzi od Ojca i Syna, Syn od Ojca, a poczęty z Ducha Świętego.

Swoją drogą co nam po tym wyjaśnianiu, przecież i tak nigdy tej tajemnicy nie zrozumiemy, spokojniej i korzystniej będzie w nią po prostu wierzyć, aby to, czego zmysłami pojąć nie możemy, dopełniła Wiara w nas!

Źródła:

wikipedia.org

divinumofficium.com

Leave a Reply