Rozważania na czwartek III tygodnia Wielkiego Postu

Czytanie z Księgi Proroka Jeremiasza.
Jer 7:1-7
W one dni: Stało się słowo Pańskie do mnie mówiąc: Stań w bramie domu Pańskiego, a powiadaj tam to słowo i mów: Słuchajcie słowa Pańskiego, wszystek Judo, którzy wchodzicie przez te bramy, aby się kłaniać Panu. To mówi Pan Zastępów, Bóg Izraelów: Dobre czyńcie drogi wasze i sprawy wasze, a będę mieszkał z wami na tym miejscu. Nie ufajcie słowom kłamliwym mówiąc: «Kościół Pański, kościół Pański, kościół to Pański jest». Bo jeśli dobrze naprostujecie drogi wasze i sprawy wasze, jeśli czynić będziecie sąd między mężem a między bliźnim jego, przychodnia i sieroty, i wdowy nie uciśniecie, ani krwi niewinnej nie rozlejecie na tym miejscu, a za cudzymi bogami na swe zło nie pójdziecie: mieszkać będę z wami na tym miejscu, w ziemi, którą dałem ojcom waszym od wieku i aż do wieku, mówi Pan wszechmogący.

CiÄ…g dalszy +︎ Ewangelii Å›wiÄ™tej wedÅ‚ug Łukasza.

Łk 4:38-44
Onego czasu: Wyszedłszy Jezus z synagogi, wstąpił do domu Szymona. A świekra Szymona miała wielką gorączkę, i prosili Go za nią. I stanąwszy nad nią, rozkazał gorączce, a ta ją opuściła. I natychmiast powstawszy usługiwała im.
A gdy zaszło słońce, wszyscy, którzy mieli chorych na rozliczne niemoce, prowadzili ich do Niego. A On na każdego kładł ręce i uzdrawiał ich. Ustępowali też z wielu szatani, wołając i mówiąc: «Ty jesteś Synem Bożym». Ale On, gromiąc ich, nie dozwalał im mówić, albowiem wiedzieli, że jest Chrystusem.
A z nastaniem dnia wyszedł i udał się na miejsce samotne. Rzesza jednak szukała Go i przyszła aż do Niego. I zatrzymywali Go, aby nie odchodził od nich. Ale On rzekł im: «Potrzeba, abym i innym miastom głosił Królestwo Boże; bo na to jestem posłany». I nauczał w synagogach Galilei.

Wszystkich czytających przepraszam za mocne słowa, które w tych rozważaniach padają, lecz myślę, że jest to konieczne aby nazwać pewne rzeczy po imieniu.

Dzisiejsze Słowo Boże (jak to na Słowo Boże przystało) genialnie przedstawia nam pewne zjawisko, które zdarza się widywać w dzisiejszym świecie.

Są ludzie, którzy pokutują, modlą się, chodzą na Mszę, a nawet czasem ją odprawiają, a mimo to nie zachowują Bożych przykazań. Jest to niestety coraz częstsze zjawisko, pojawiające się w Kościele Świętym jako swoisty koń trojański, próbując powoli Kościół od środka wyniszczać:
z jednej strony pojawiajÄ… siÄ™ kapÅ‚ani, którzy z jednej strony sprawujÄ… katolickie obrzÄ™dy i w pewnym sensie reprezentujÄ… KoÅ›ciół Katolicki, a w gÅ‚Ä™bi serca lub też publicznie pochwalajÄ… herezjÄ™ np. modernizmu, a ilu z nich po wyjÅ›ciu z KoÅ›cioÅ‚a zachowuje siÄ™ jakby byli osobami Å›wieckimi? BywajÄ… tacy, co z ofiary Mszy, czyli MĘKI Pana Naszego Jezusa Chrystusa robiÄ… sobie przedstawienie czy też dobrÄ… zabawÄ™. Niektórzy też (wydaje mi siÄ™, że za przyczynÄ… zmniejszajÄ…cej siÄ™ popularnoÅ›ci wiary w faktycznÄ… obecność Chrystusa w NajÅ›wiÄ™tszym Sakramencie, o czym pisaÅ‚em w jednym z poprzednich moich rozważaÅ„), traktujÄ… Pana Naszego Jezusa Chrystusa ukrytego w NajÅ›wiÄ™tszym Sakramencie jak kogoÅ› (lub nie daj Boże – coÅ›) kto jest z nami na równi. Wielu też bezpodstawnie na wÅ‚asnÄ… rÄ™kÄ™, wedÅ‚ug wÅ‚asnego „widzimisiÄ™” zmieni sobie teksty Mszy.
Natomiast z drugiej strony pojawiajÄ… siÄ™ KapÅ‚ani, którzy pod maskÄ… Tradycji i ortodoksji Katolickiej nauczajÄ… bÅ‚Ä™dów przeciw kanonom soborowym, przeciw papieskiemu autorytetowi, uznajÄ…c, że dla wÅ‚asnego „widzimisiÄ™” mogÄ… sobie urzÄ…dzać sakry Biskupie bez prymatu papieża. Znajdzie siÄ™ i taki, co samego siebie uważa za jedyny sÅ‚uszny autorytet w sprawach wiary: skrytykuje wszystkich, których ma wokół siebie, po to, aby nastÄ™pnie samemu – zdaje siÄ™, że bez niczyjej zgody – przetrzymywać w pokoju NajÅ›wiÄ™tszy Sakrament, bÄ™dÄ…c nieposÅ‚usznym wszystkim dookoÅ‚a, uważajÄ…c, że tylko on jest jedynym ortodoksyjnym katolikiem na Å›wiecie.

Owszem, wszyscy z nich intencje mogą mieć jak najlepsze, ale wykonanie jest bez wątpienia słabe.

Czyż nie możemy pozostać w prawdziwiej ortodoksji pozostając w zgodzie i z papieżem, i z Tradycją?

Spójrzmy też z innej strony – czy współczesny Å›wiat nie traci wiary w przerażajÄ…co szybki i masowy sposób?

Zadajmy sobie pytanie: Czy ja byłbym gotowy na śmierć męczeńską na wzór błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki?

Z Panem Bogiem! Salve Maria!

Źródło: divinumofficium.com

Poprzednie rozważania: https://isidorium.com/2021/03/09/braterskie-upomnienie-wtorek-iii-tygodnia-wielkiego-postu/
Wszystkie rozważania: https://isidorium.com/wielkopostne-rozwazania/

One thought on “Rozważania na czwartek III tygodnia Wielkiego Postu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.