Krzyż jako środek zbawienia – Wielkopostna medytacja Męki Pańskiej z Josephem kard. Ratzingerem cz. 2

Droga ta, wychodząc z otwartego serca Syna, nie ustępuje, nie uchyla i nie poddaje się przed ofiarą i śmiercią, aby dotrzeć do serca każdego człowieka i zanieść je Ojcu. W ludzkim ciele, umyśle otwiera się długa droga Bożego miłosierdzia, objawiająca troskliwość. Droga, która otwiera serca ludzi poprzez miłość bez lęku wobec tego, która jest całą miłością. Szlak, który przecina ścieżkę każdego człowieka, ponieważ to właśnie z bólu rozkwita pokój, z cierpienia radość, a z oddania bliskość. Bliskość krzyża. Droga, która przemierza otwarte szlaki grzechu wiodące w swoistą obcość, trwanie poza szlakiem, na bezdrożach, aby poprzez ofiarę, złożoną z wielkiej miłości, odrodziła się w duszach zażyłość, odżyło prawdziwe braterstwo na powrót odnalezionego Ojca. Droga, która odnajduje serca Boga, biegnąc przez serce każdego człowieka.

Na podstawie:
J. Ratzinger, Opera Omnia, t. XIV/3, Kazania. Trzecia część tomu

Leave a Reply