Krzyż jako środek zbawienia – Wielkopostna medytacja Męki Pańskiej z Josephem kard. Ratzingerem cz.1

Teraz jest sąd świata: teraz książę tego świata precz wyrzucony będzie. A ja, jeśli będę podwyższon od ziemie, pociągnę wszytko do siebie. (A mówił to, oznajmując, jakową śmiercią miał umrzeć). (J 12:31-33)

Krzyż. Wokół krzyża milczenie, wielkie milczenie. Różnorodność tego znaku, a jednocześnie jego paradoksalna wspaniałość prowadzą do milczenia. Lud milczy, bowiem tajemniczy Bóg pozwolił wydać się na śmierć. Milczy Syn Boży, który po tym, jak do ludu przemówił, teraz przemawia oddaniem swego życia jako okup za wielu. Poświęcenie aż do śmierci…
Jest to zdumiewające milczenie całego stworzenia wobec ogromu zapomnianej miłości, z jaką błogosławiona noc Wcielenia, ta milcząca, znalazła wszystkie stworzenia na kolanach w obliczu Boga, który stał się dzieckiem. Jest to milczenie, które od samego początku zawsze poprzedza nadejście w świat nowości z rąk Bożych.
Pochylona głowa mężczyzny na krzyżu milcząco ogłasza ostateczną Bosko-ludzką zgodę pojednania. Początek zbawienia, które rozprzestrzenia się z otwartego serca, ma miejsce właśnie teraz. Ta chwila ciszy jest swoistym „znakiem stop”. Świat zatrzymał się i hałasy codzienności ucichły na rzecz milczenia krzyża. Hiszpański poeta Miguel de Unamuno napisał tak, gdy zwracał się do Ukrzyżowanego: „Twoje milczenie stanowi »Tak«, które wypełnia niebo”. W milczącym języku krzyża objawia się bezgraniczna rozległość tej przychylności, która otworzyła bramy dla wszystkich ludzi. Przychodząc z góry, zbawienie nie wyklucza nikogo. „Gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystko do siebie”, zapowiadał Jezus, kiedy zbliżał się koniec Jego ziemskiej egzystencji. Znak krzyża przemawia teraz jako znak powszechnego zbawienia ludzkości. Niebo pokazuje w krzyżu ostatecznie rozległość swojego otwarcia, bez miary. I wskazuje drogę…

Na podstawie:
J. Ratzinger, Opera Omnia, t. XIV/3, Kazania. Trzecia część tomu
Źródło zdjęcia:
https://www.radiomaryja.pl/informacje/wielki-piatek-drugi-dzien-triduum-paschalnego-2/

Leave a Reply