Poniedziałek I tygodnia Wielkiego Postu

Czytanie z Listu świętego Piotra Apostoła
1 P 1:1-7

Piotr, Apostoł Jezusa Chrystusa, do przychodniów rozproszenia Pontu, Galacji, Kapadocji, Azji i Bitynii – wybranym według przejrzenia Boga Ojca ku uświęceniu Ducha, ku posłuszeństwu i pokropieniu Krwią Jezusa Chrystusa: łaska i pokój niech się w was pomnaża. Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa ku nadziei żywej, ku trwałemu, nieskalanemu i wiecznemu dziedzictwu, zachowanemu w niebiesiech dla was, których przez wiarę strzeże potęga Boża, aby zbawienie zgotowane okazało się w ostatecznym czasie. Z tego radować się będziecie, choć teraz potrzeba i smucić się nieco rozmaitymi pokusami, aby próba wiary waszej, daleko cenniejsza niż złoto (które w ogniu próbują), okazała się ku chwale, czci i sławie w objawieniu Jezusa Chrystusa, Pana naszego.

Ciąg dalszy +︎Ewangelii świętej według Mateusza
Onego czasu: Przyszedł Jezus w okolice Cezarei Filipowej i pytał uczniów swoich, mówiąc: «Za kogo mają ludzie Syna Człowieczego?» A oni powiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, drudzy za Eliasza, a inni za Jeremiasza albo jednego z proroków».
Rzekł im Jezus: «A wy za kogo mię macie?» Odpowiadając Szymon Piotr rzekł: «Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego». A odpowiadając Jezus rzekł mu: «Błogosławionyś, Szymonie Bar Jona, bo ciało i krew nie objawiły tobie, jeno Ojciec mój, który jest w niebiesiech. A ja ci powiadam, że ty jesteś Opoką, a na tej Opoce zbuduje Kościół mój i bramy piekielne nie zwyciężą go. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego: a cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebiesiech; a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebiesiech».

W dzisiejszych rozważaniach chciałbym ująć podstawę naszej wiary – przeistoczenie.

Może jeszcze dziś, a może dopiero jutro, większość z czcigodnych Czytelników uczestniczyć będzie w Mszy Świętej – Najświętszej Ofierze. Nietrudno jednak zauważyć, że wielu wiernych już nie wie, w czym uczestniczy…

Niestety coraz więcej osób sądzi, że w Najświętszym Sakramencie Pan Jezus jest, ale tylko symbolicznie…

Otóż NIE!

Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie jest żywy, dosłownie i prawdziwie! Tak nas uczy Kościół Święty – czytamy przecież w Biblii: „To jest ciało moje”, Pan nasz Jezus Chrystus nie powiedział „to symbolizuje moje ciało”, powiedział „to JEST ciało moje”. Jakże możemy uważać, że Syn Boży jest gołosłowny.

Ktoś zapyta: „Ale ja przecież piłem wino i piłem też krew zasycając sobie krwawiącą ranę, przecież smakuje inaczej!”, albo „Przecież to nie wygląda jak ciało!”.

Pozwolę sobie odpowiedzieć na te błędne zarzuty nauczaniem Kościoła:

Trzeba odróżnić przypadłość od substancji: przypadłości to są właściwości fizyczne/chemiczne, które po konsekracji się nie zmieniają (pomijając Cuda Eucharystyczne), chleb nadal smakuje jak chleb, wino nadal jak wino. Natomiast tym, co się zmienia po wypowiedzeniu ostatniej sylaby słów konsekracji, jest substancja – od tego momentu substancja chleba zmienia się w Najczcigodniejsze Ciało i Najdroższą Krew Chrystusa, jak i wino również w Jego Ciało i Jego Krew, a przypadłości pozostają chleba i wina.

No dobrze, a skąd mam wiedzieć, jaką cześć Ciała Pana Jezusa właśnie spożywam?

Tak jak nas uczy Sobór Watykański I:

W każdej (choćby najmniejszej) części (okruszka) konsekrowanego chleba jest CAŁE CIAŁO, CAŁA KREW, CAŁA DUSZA I BÓSTWO Pana Naszego Jezusa Chrystusa.

Jakże przykre jest, że wielu wiernych myśli, że to jedynie symbol… Módlmy się o nawrócenie wszystkich obywateli naszej planety!

Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, zmiłuj się nad nami grzesznikami…
Daj nam Panie nasz Jezu Chryste nawrócić się do Ciebie, bo Ty jesteś Drogą, Prawdą i Życiem…
Prosimy Cię Boże, aby nigdy nie brakowało nam wiary w to, że jesteś żywy, dosłownie i prawdziwie w Najświętszym Sakramencie i abyśmy zawsze z czcią go przyjmowali…
Prosimy Cię Boże, abyśmy zawsze przyjmowali Cię godnie co do duszy i co do ciała…
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen!

Bóg jest wielki!

Poprzednie rozważania: https://isidorium.com/2021/02/21/w-cichosci-przeciw-szatanowi-dominica-i-in-quadragesima/
Wszystkie rozważania: https://isidorium.com/wielkopostne-rozwazania/

Czytania zostały zaczerpnięte ze strony: https://divinumofficium.com/cgi-bin/missa/missa.pl

One thought on “Poniedziałek I tygodnia Wielkiego Postu

Leave a Reply