Papież Jan Paweł II jest obiecaną Iskrą Bożą! – Halina Łabądź

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Św. Faustyna zapisała w „Dzienniczku”: „Gdy się modliłam za Polskę, usłyszałam te słowa: Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie Woli Mojej, wywyższę ją w potędze i Świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne Przyjście Moje”.
Wielu nie zdaje sobie sprawy, że tą Iskrą jest nasz rodak kardynał Karol Wojtyła wybrany na papieża Jana Pawła II z Woli Bożej. To się nie miało prawa zdarzyć, bo przez kilkaset lat tylko Włosi zasiadali na Stolicy Piotrowej.

Uważam, że nic większego Polski przed Końcem Czasów już nie spotka, bo skoro Bóg wybrał Polskę, aby z niej wyszła Iskra, która przygotuje świat do Powtórnego Przyjścia Jezusa Chrystusa, do tego co trwałe i wieczne – to jaki większy zaszczyt mógłby nas spotkać?

To, że nasz papież Jan Paweł II, jest tą Bożą Iskrą, potwierdza same Niebo!

PAPIEŻ SŁOWIAŃSKI JEST ISKRĄ W CIEMNOŚCIACH ŚWIATA! (Orędzia Zbawienia tom I rozdz.91).
…,,Dałem wam dzieci, Męża Świętego opatrznościowo Papieża Jana Pawła II, który przez swoje modlitwy i utrudzenie wiedzie was, wyprasza Łaski dla was, dzieci moje i dla całej ludzkości. Ten Mąż Opatrznościowy ma wiele do pokonania.
Swoim taktem i dobrocią serca słowiańskiego w dziele misji zjednoczenia chrześcijańskiego, będzie musiał on znieść wiele ofiar. Kruche jest jego zdrowie, ale Moc Boża i Duch Święty oraz Syn Boży jest z Mężem opatrznościowym, obecnym Papieżem, który pochodzi z małego Narodu. Naród ten Ja Matka Najświętsza, bardzo Sobie upodobałam. Naród ten jest palącym płomieniem w dżungli ateizmu.Naród Polski jest kluczem wybranym do stworzenia Królestwa Bożego na Ziemi. A Papież, który wymiata drogę wielkiej obłudy i fałszu, zakłamania i niewiary, przed przyjściem Pana nad Panami, Króla nad Królami, Syna Boga Wiecznie Żyjącego Jezusa Chrystusa, jest Błogosławionym Opatrznościowym Mężem w dniach ciemności i zła. Amen

…Właśnie wy dzieci Moje macie Iskrę Bożą, Którą jest Papież Jan Paweł II, a Mój umiłowany, pokorniuchny sługa. W nim upatrzyłem Pasterza dla wielu narodów…(,, Orędzia Zbawienia” Tom I rozdz. 92)

VI. o Słowiańskim Papieżu (orędzia Zbawienia Tom II rozdz. 206)
Z wielu, bardzo wielu narodów i mężów Bożych, wybrałem Ciebie Synu Mój najmilszy. Dałem Ci mądrość, przewyższającą mądrość Salomona, skromność, rozwagę i miłość. Uczyniłem Cię Moją Skarbnicą Myśli i Woli Mojej. Co czynisz synu, czynisz z Woli Boga Najświętszego. Nic nie może być i nie jest w twoim postępowaniu fałszem i pomyłką, bo Ja Jezus Chrystus, Jestem Wielką Świętą Prawdą. Serce twoje Stworzyłem prawe, pełne pokoju i radości. Obiecuję Ci wielkie zwycięstwo nad złym duchem…
Musiałeś cierpieć i przelać swoją niewinną krew, by wypełniły się słowa o Moich sługach i przyjaciołach, że dla Jezusa Chrystusa Męka jest Świętą rozkoszą.
Jesteś tym, którego Ja Jezus Chrystus upatrzyłem, zaplanowałem i wyniosłem spośród wielu, na Mojego wielkiego, Świętego Wikariusza…

Matka Boża 13.05.1995 (Do Kapłanów umiłowanych synów Matki Bożej 545g,h,i)
g Módlcie się za Papieża. Jak bardzo krwawi jego serce na widok podziału jaki zakorzenił się w Kościele, na widok utraty wiary, która staje się coraz powszechniejsza. Naucza się błędów i szerzy je, pomimo odwagi i siły, z jaką on idzie, by utwierdzić wszystkich w wierności Chrystusowi i Ewangelii we wszystkich częściach Świata.
h Jego encykliki są prawdziwymi pochodniami światła zstępującymi z Nieba w głębokiej ciemności spowijającej świat.
i Módlcie się za Papieża on przeżywa godzinę Getsemani i Kalwarii, ukrzyżowania i złożenia siebie w ofierze.

Dziękujmy Panu Bogu za Jego Świętą Łaskę i za takie naszego Narodu wywyższenie!

Niestety wielu naszych ,,pobożnych” rodaków, szczególnie tradycjonalistów, sprzeciwia się tej prawdzie, osądza i szkaluje, potępia i pomawia naszego papieża, nie uznaje go nawet za Świętego. Bardzo to przykre i bolesne, że osoby uważające się za wierzące, sprzeciwiają się Woli Bożej, a swoje opinie, mniemania i odczucia przekładają nad przekazy Boże i Maryi. Czy nie jest to pycha i czy takie osoby nie wiedzą, że obrażają Samego Boga, a same tkwią w stanie grzechu ciężkiego?

Źródło: Gosc.pl, Isidorium

Leave a Reply