Zamach na Niepokalaną – Ewa J.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Kochani,
w Krakowie szykuje się zamach na Niepokalaną – nie możemy do tego dopuścić, szczególnie te osoby, które kochają Maryję i były ze mną na pielgrzymkach oraz Ruchy dla  Chrystusa Króla (bo w tym kościele „urzędowała” Rozalka Celakówna). Proszę wszystkich róbmy co w naszej mocy –  dajcie znać jeszcze innym osobom, niekoniecznie Krakusom; mogą to być osoby z Polski i z zagranicy – aby, wysłać pismo do urzędu miasta Krakowa, z poniższą uwagą – „Nie” dla desakralizacji kościoła Niepokalanego Poczęcia NMP w Krakowie przy ul. Kopernika 19 – tzw. kościół św. Łazarza).

poniżej całe wyjaśnienie  sytuacji – przeczytaj do końca i nie bądź obojętny.
Nieprzekraczalny termin zgłaszania uwag upływa 25 stycznia 2021 roku!
dzięki Ewa

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus,
Szanowni Państwo, Drodzy Wierni,
Musimy zrobić wszystko
 co w naszej mocy, aby zachować dla kultu Bożego kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP położony w Krakowie na Wesołej przy ul. Kopernika 19.
Obecnie przyszłość świątyni nie jest pewna, dlatego tak ważne jest nasze zaangażowanie jako mieszkańców Krakowa i wiernych Kościoła w jego obronę.
Dotychczas kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP wraz z dawnym klasztorem karmelitów, należał do Szpitala Uniwersyteckiego i pełnił funkcję kościoła szpitalnego, w którym posługę sprawowali kapelani, księża misjonarze. Jednak w związku z wyprowadzką Szpitala z dotychczasowej lokalizacji przy ul. Kopernika i sprzedażą w 2020 r. kompleksu nieruchomości na Wesołej Miastu Kraków, otwiera się nowy etap w historii kościoła i dawnego klasztoru karmelitańskiego.
Mamy obecnie do czynienia z nietypową w skali naszego kraju sytuacją, gdy świątynia katolicka należy do miasta, nie zaś do diecezji, bądź zgromadzenia zakonnego. Nie oznacza to jednak, że kult Boży sprawowany w świątyni pw. Niepokalanego Poczęcia NMP na Wesołej, nie podlega kompetencji Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego. Tym sposobem, mimo planowanej wyprowadzki Szpitala Uniwersyteckiego z budynku dawnego klasztoru karmelitów i okolicznych klinik, kościół ma grono wiernych, którzy uczestniczą w jego murach w aktach kultu Bożego.
Niestety kościół wciąż jest własnością Miasta, co nie gwarantuje zachowania jego sakralnej funkcji. Tak długo, jak świątynia nie stanie się własnością kościelną, jej przyszłość zależy od Rady Miasta Krakowa. Obecnie trwają konsultacje społeczne przed podjęciem uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Wesoła – rejon ulicy Kopernika”. W najnowszym projekcie MPZP dokonano szokującej i pozbawionej racjonalnych podstaw zmiany, eliminując zapis o przeznaczeniu na cele kultu religijnego budynku kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP. Dodatkowo, za desakralizacją świątyni opowiadają się lewicowi aktywiści z tzw. „Kolektywu Wesoła”, którzy pod pretekstem działań „w interesie mieszkańców”, chcą forsować swoje ideologiczne postulaty, w tym przypadku rugując sakralne przeznaczenie kościoła na Wesołej. „Kolektyw” postuluje przekształcenie kościoła na „audytorium” , w którym miały by się odbywać wystawy, koncerty, itp.  z lokalami gastronomicznymi.
Nie można dopuścić, aby bez jakichkolwiek racjonalnych podstaw, tak radykalnie zmieniać funkcję kościoła na Wesołej.
W pierwszej kolejności, prosimy o zgłaszanie uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Wesoła – rejon ulicy Kopernika” w nieprzekraczalnym terminie do 25 stycznia 2021 r.W załączeniu propozycja pisma z załącznikiem, które można poprawić wg uznania.
Pragniemy kategorycznie sprzeciwić się takim dążeniom, jasno podkreślając że jedynym dopuszczalnym przeznaczeniem kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP na Wesołej jest sprawowanie kultu Bożego. Dlatego wzywamy wszystkich Wiernych do zaangażowania się w obronę tej świątyni, każdy z nas może pomóc!
Pismo-wniosek w którym trzeba uzupełnić swoje dane na początku (oczywiście do poprawienia wg uznania) wraz z mapą,
a które po podpisaniu należy wysłać
w następujący jeden z trzech następujących sposobów:
1. Wyślij dokument wraz z załącznikiem elektronicznie  na adres uwagi-bp@um.krakow.pl
lub
2. wydrukuj dokument i załącznik, podpisz i wyślij tradycyjną pocztą na adres:
Urząd Miasta Krakowa, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Mogilska 41, 31-545 Kraków
lub
3. wyślij wniosek wraz załącznikiem 
przez ePUAP
Uwaga:
Nieprzekraczalny termin zgłaszania uwag upływa 25 stycznia 2021 r.! Liczy się ten termin również w przypadku wysyłki  pocztą tradycyjną.
Więcej można przeczytać na stronie opracowanej w celu obrony tego kościoła tj. http://npnmp.org/zglos-uwage-do-mpzp/
Z góry dziękuję, ale byłoby dobrze jeszcze namówić do tego kogo się da.
Szczęść Boże i pozdrawiam
Iza

Zdjęcie: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bb/Church_of_the_Immaculate_Conception_%28St_Lazarus%29_-in%2C_Krakow.JPG

Leave a Reply