Miłość wierna jest, miłość jest zazdrosna, miłość jest jedyna, miłość jest prawdą

Radujmy się w Bogu tak, jak Bóg raduje się z naszej wierności. A zatem bądźmy w jedności z prawdą, nigdy nie zdradzajmy jej w umiłowaniu, niczym niewierny mąż swą biedną żonę. Miłość Boga Ojca i Matki Kościoła, Świętej Matki jest dla nas czystym pokarmem, który doprowadzi nas do Zbawienia. Czy chcemy być temu wierni? Czy chcemy kochać prawdziwie?

Możemy czuć spływające na nas łaski Boga, gdy coś przeżywamy lub w czymś uczestniczymy. Jeśli rozum podpowiada nam, że coś tu jest nie tak, możemy powiedzieć: ,,Serce podpowiada mi inaczej. Trzeba się cieszyć, radować głęboko w Panu, w czymś, czego inni, nawet moi bracia nie rozumieją”. Zanim jednak pójdziemy dalej, zastanówmy się, czy jesteśmy konsekwentni. Czy przypadkiem nie oddajemy Panu Bogu świeczki, a diabłu ogarek. A nawet gdyby ktoś stwierdził, że to mała różnica, to niech sobie wyobrazi, że daje wielki ogarek, a w nim piękne i różne potrawy dla Pana Boga, zaś dla diabła tylko świeczka. ,,Bądźcie więc i Wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec Wasz Niebieski” – mówi Jezus Chrystus do Swoich uczniów. Pismo Święte z kolei nieraz mówi, że Bóg jest… zazdrosny. Tak – ,,Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną. Nie będziesz wzywał imienia Pana Boga swego nadaremno”. Stąd wynika, że nie można zostawiać ani furtki złu, ponieważ choćby to była szczelina, wąż cały się przedostanie, nie jego część. Nie będzie więc niegroźny. A potem oplecie nasz umysł i trudno będzie go złapać. ,,Przyobleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw duchowym pierwiastkom zła na wyżynach niebieskich. Dlatego przywdziejcie pełną zbroję Bożą, abyście się zdołali przeciwstawić w dzień zły i ostać, zwalczywszy wszystko. Stańcie więc [do walki], przepasawszy biodra wasze prawdą i przyoblókłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, a obuwszy nogi w gotowość [głoszenia] dobrej nowiny o pokoju. W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski Złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże – wśród wszelakiej modlitwy i błagania. Przy każdej sposobności módlcie się w Duchu! Nad tym właśnie czuwajcie najusilniej i proście za wszystkich świętych i za mnie” (Ef, 6, 11-19). Nie chodzi o to, że ktoś musi być od razu opętany, przed czym słusznie przestrzega m.in. Ksiądz Piotr Glas, który dzieli się wiedzą, jak podstępnie szatan coraz bardziej zniewala człowieka kolejnymi kłamstwami, krok po kroku. Chodzi o to, by pić z czystego źródła, aby samemu być czystym, napełniając się kryształowym odbiciem, które niesie promienie przenikające i przemieniające naszych braci w świecie.

Jeżeli chodzimy do kościoła i palimy chanukowe świece w pałacach, jeżeli chodzimy do kościoła, a popieramy aborcję, jeżeli chodzimy do kościoła i potem idziemy pomagać w tworzeniu innej liturgii, choćby wykorzystując nasze ukryte i najpiękniejsze talenty, jesteśmy wtem uczciwi wobec samych siebie, wobec własnej wiary? ,,Kto Was słucha, Mnie słucha” – mówi nasz Pan Jezus Chrystus. Tymi ludźmi są Apostołowie Kościoła Katolickiego. Pan Jezus dał im Ducha Świętego, by przez wieki głosili z mocą i dla chwały Króla królów. Bóg nasz woła poprzez naszych braci w wierze: „Jego to zwiastujemy, napominając i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby stawić go doskonałym w Chrystusie Jezusie”.

Doskonałość to wierne wypełnianie przykazania miłości w codzienności. To doskonałość, która objawia się w naszych działaniach zgodnych z naszym sumieniem.

One thought on “Miłość wierna jest, miłość jest zazdrosna, miłość jest jedyna, miłość jest prawdą

Leave a Reply