List do polskich władz w sprawie Armenii

Azerbejdżan z pomocą Turcji zaatakował Armenię, wojnę przerwała interwencja Rosji. Ormianie wystosowali apel. Jak powinna zachować się Polska? O tym w artykule poniżej.

Górski Karabach w zdecydowanej większości zamieszkały przez Ormian był oficjalnie autonomicznym krajem, lecz nieuznawanym przez żadne państwo na świecie. Na arenie międzynarodowej traktuje się tę republikę jako część Azerbejdżanu. Region cieszy się jednak przychylnością Armenii. Teraz nastąpił podział wpływów. Azerowie zabrali część utraconych terytoriów, czyli rejon agdamski, kelbecerski i miasto Lacin. Granicę Górskiego Karabachu od Azerbejdżanu i Armenii oddzielają teraz wojska rosyjskie i w przyszłości tureckie.

Do polskich władz wystosowano apel o solidarność z Armenią w związku z atakiem Azerbejdżanu i Turcji. Warto zatem krótko odpowiedzieć na pytanie, jak powinna wyglądać polityka międzynarodowa.

Rozjaśnijmy przedtem jedną kwestię. Ponad 80% mieszkańców Armenii należy do Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego, czyli Kościoła Wschodniego, niekatolickiego. Niemniej, podpisana niegdyś przez patriarchę Karekina I Sarkisjana i Świętego Jana Pawła II deklaracja o uznaniu chalcedońskiej nauki o osobie Chrystusa, czyli potępienie monofizytyzmu jest krokiem naprzód, pomijając już sprzeciw ormiańskich ortodoksyjnych duchownych. Katolików obrządku ormiańskiego jest ponad 7%.

Co to oznacza? Polska nie może tworzyć z tym krajem sojuszu równoważnego przywilejami do tego z katolickimi państwami. Oczywiście zaraz ktoś powie, że katolickich państw po II Soborze Watykańskim już nie ma i nie mogą istnieć decyzją Kościoła. To dosyć ciekawe, bowiem jeszcze przed II Soborem Watykańskim propagował tę koncepcję Ksiądz dr Michał Poradowski, a już po Soborze Ksiądz prof. dr hab. Jerzy Bajda, który nie ukrywał zdziwienia: ,,Nie potrafię uwierzyć, choć gdzieś czytałem tę wiadomość, że po Soborze Watykańskim II (po uchwaleniu ,,Deklaracji o wolności religijnej”) nakazano przywódcom państw katolickich zmienić konstytucję, jako że teraz nie może być państwa ,,katolickiego”. […] Ale dla mnie jest to albo dowód niezrozumienia nauki Kościoła, taka jest zawarta w ,,Deklaracji”, albo dowód zupełnego niezrozumienia, czym dla katolika jest państwo katolickie. Prawdziwe państwo katolickie to jest takie, w którym wolność religijna jest autentycznie respektowana, ponieważ władza polityczna podlega prawu Bożemu i państwo jest posłuszne nauce Chrystusa, w której jest ta właśnie Prawda, która wyzwala człowieka”.

Polska może natomiast współpracować z takimi państwami w sposób bardziej otwarty niż z krajami niechrześcijańskimi. Szczegółowe uregulowanie tych kwestii zależy już od polityki każdego państwa i wspólnych ustaleń między rządami. Niemniej na pewno powinny istnieć te właśnie trzy poziomy otwartości: sojusz (katolickie), współpraca (chrześcijańskie), interesy (niechrześcijańskie).

Oczywiście należy uwzględnić w tej konkretnej sprawie, że w Armenii znajdują się Katolicy i to oni zwłaszcza powinni zostać objęci polityczną solidarnością krajów katolickich. Wiadomo, że obecnie nie ma państw oficjalnie katolickich, prócz Malty, Monako, Liechtensteinu i Watykanu. Niemniej na poziomie społecznym możemy wpływać na poziom publiczny w naszym kraju.

Dlatego też przedstawiamy ,,List otwarty do władz Polski w sprawie pomocy dla Ormian z Arcachu (Górskiego Karabachu)”:

,,

Zwracamy się z apelem do władz Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie niezwłocznych działań w sprawie pomocy dla Arcachu (tak Ormianie nazywają Górski Karabach).

Apelujemy również do władz Rzeczypospolitej Polskiej o poruszenie sprawy na forum międzynarodowym, o podjęcie działań na rzecz wypracowania trwałego i sprawiedliwego rozwiązania politycznego w sprawie konfliktu o Arcach, które zagwarantują ochronę ludności cywilnej oraz dóbr kultury (ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa chrześcijańskiego).

W trakcie niedawno zakończonych działań zbrojnych Wysoka Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw Praw Człowieka zwracała uwagę na możliwość popełnienia przez Azerbejdżan zbrodni wojennych z powodu masowych ataków na ormiańską ludność cywilną. Szczególny niepokój wzbudzają wspomnienia roku 1915, gdy Turcy zapoczątkowali ludobójstwo na Ormianach (około 1,5 miliona zamordowanych) oraz Grekach i Asyryjczykach (łącznie około 1,5 miliona ofiar), a także przełomu lat. 80. i 90. ubiegłego wieku, gdy pogromów na Ormianach (m.in. w Baku i Sumgaicie) dopuszczali się Azerowie.

Na uwagę zasługuje też retoryka czołowych polityków Azerbejdżanu, określających Ormian mianem „chrześcijańskich psów”. W 2005 roku, w 90. rocznicę ludobójstwa popełnionego na ludności ormiańskiej w Turcji podczas I wojny światowej, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę, w której czytamy m.in., że „Pamięć o ofiarach tej zbrodni i jej potępienie jest moralnym obowiązkiem całej ludzkości, wszystkich państw i wszystkich ludzi dobrej woli”.

Pojawiające się w mediach informacje o tureckim wsparciu dla Azerbejdżanu przywołują wspomnienia tragicznych dla Ormian wydarzeń. W sytuacji nieuregulowania statusu Arcachu, o czym mowa m.in. w zasadach madryckich wypracowanych przez Grupę Mińską Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, uzasadnienia nabierałyby obawy dotyczące kolejnego ludobójstwa (jako tzw. czystek etnicznych). Korespondenci potwierdzają również obecność w Azerbejdżanie terrorystów i najemników m.in. z Syrii, Libii, Afganistanu i Pakistanu.

Stanowczo podkreślamy, że łączy nas głęboki sprzeciw dla rozstrzygania konfliktu na drodze zbrojnej, dla godzących w prawa człowieka działań Azerbejdżanu (wspieranego przez Turcję i bojowników tzw. Państwa Islamskiego).

Śmierć niewinnych ofiar, ból i cierpienie ludności cywilnej, znaczna liczba ciężko rannych, tysiące uchodźców opuszczających ojczystą ziemię (w tym przerażonych dzieci i kobiet), obracające się w gruzy kościoły, szpitale, szkoły i domy – to wojenne obrazy, które ze łzami w oczach przywołują tylko najstarsi Polacy. Jednak niecałe trzy tysiące kilometrów od Polski jest to obecna rzeczywistość, wojenny dramat rozgrywał się w ostatnich tygodniach na oczach całego cywilizowanego świata.

W obliczu poważnego kryzysu humanitarnego konieczne jest podjęcie działań skutkujących uruchomieniem wszelkiej możliwej w naszych warunkach państwowej pomocy (szczególnie humanitarnej) dla ofiar działań wojennych prowadzonych na terenie Arcachu.

W ostatnim czasie świat obiegały informacje o agresji Azerbejdżanu, o eskalacji konfliktu między Azerami a Ormianami, o kolejnych ofiarach wojny, ale dla polskich Ormian – obywateli Rzeczypospolitej Polskiej – nie były to tylko zwykłe komunikaty medialne, to przecież nieraz cierpienie ich bliskich, rodaków, przyjaciół i znajomych.

Pamiętajmy, że Ormianie w czasie siedmiowiekowej obecności w nowej Ojczyźnie nigdy nie zapomnieli o swych korzeniach, stali się najwierniejszą mniejszością w państwie polskim, mawiano nawet (nie bez racji), że „Ormianin to podwójnie Polak”. Mjr Walerian Tumanowicz (uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, wojny obronnej 1939 r. i oficer Armii Krajowej, żołnierz niezłomny, zamordowany na mocy komunistycznej zbrodni sądowej w 1947 r.) podczas procesu dumnie powiedział: „z krwi jestem Ormianinem, z duszy i przekonań Polakiem”. Słowa Bohatera podzielały i podzielają tysiące Polaków mających ormiańskie korzenie.

Warto podkreślić, że w Armenii – państwie, które jako pierwsze na świecie przyjęło chrześcijaństwo (w roku 301) – mieszkają również Polacy (część spośród naszych rodaków działa aktywnie w Związku Polaków w Armenii „Polonia”).

Światowi przywódcy w sprawie przedmiotowych wydarzeń wypowiadają nie tylko ważne słowa, podejmują również odpowiednie działania, czego przykładem mogą być między innymi reakcje Prezydenta Stanów Zjednoczonych oraz Prezydenta Republiki Francuskiej.

„Dla triumfu zła potrzeba tylko, żeby dobrzy ludzie nic nie robili” – ponadczasowa myśl Edmunda Burke’a winna nam towarzyszyć również w sprawie Arcachu. Porozumienie, które nie określa statusu Arcachu grozi postępującą destabilizacją regionu oraz rozprzestrzenieniem konfliktu na tzw. Zakaukaziu, co może prowadzić do poważnych i nieprzewidywalnych konsekwencji, będąc zagrożeniem dla bezpieczeństwa międzynarodowego. Z tychże powodów konieczne jest podjęcie zdecydowanych działań, które doprowadzą do międzynarodowych gwarancji bezpieczeństwa.

Ufamy, że władze Rzeczypospolitej Polskiej podejmą wszelkie możliwe działania, których efektami będą: odpowiednia reakcja wspólnoty międzynarodowej oraz pomoc dla ofiar działań wojennych.

dr hab. Michael Abdalla, prof. UAM

ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz

prof. Marek Jan Chodakiewicz

prof. dr hab. Antoni Dudek, wykładowca UKSW

dr Bartłomiej Grysa, orientalista, dziennikarz

Liana Harutyunyan, Prezes Związku Polaków w Armenii „Polonia”

ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleskiprof.

dr hab. Grzegorz Kucharczyk

Michał Listkiewicz, były Prezes PZPN, sędzia finału mistrzostw świata, przewodniczący Komisji Sędziów Armenii, filolog, tłumacz, felietonista

prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak, Przewodniczący AKO w Poznaniu

prof. dr hab. Witold Modzelewski

prof. dr hab. Aleksander Nalaskowski, UMK Toruń

ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz

Jadwiga Nowakowska, reżyser filmu „Kraj wojny i marzeń”

Jerzy Marek Nowakowski, były ambasador RP w Armenii

dr Jakub Osiecki, Sekretarz Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego

prof. dr hab. Andrzej Pisowicz Witold Repetowicz

Marek Reszuta, b. chargé d’affaires a.i. oraz Kierownik Referatu Polityczno-Ekonomicznego Ambasady RP w Erywaniu

prof. dr hab. Krzysztof Stopka

Łukasz Warzecha, publicysta

dr hab. Andrzej A. Zięba, Dyrektor Ośrodka Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce, Polska Akademia Umiejętności

prof. dr hab. Jan Żaryn, IH UKSW”

Źródło: Isakowicz.pl, wPolityce.pl, Wikipedia, Biuletyn Samorządnej Polski, Isidorium

Leave a Reply