Dnia 11.11.2020r. Różaniec Publiczny o odnowę moralną Narodu Polskiego i powstrzymanie zabijania dzieci

,,Dar życia uważać będziemy za największą łaskę Ojca Wszelkiego Życia i za najcenniejszy skarb Narodu” – mówił Prymas Tysiąclecia, wzywając do walki o życie niewinnych.

W dniu jutrzejszym o godz. 12.00 na Rynku Głównym koło kościoła św. Wojciecha w Krakowie będziemy się modlić o odnowę moralną Narodu polskiego i powstrzymanie zabijania nienarodzonych.

Z inicjatywy Prymasa Tysiąclecia Kard. Stefana Wyszyńskiego już w 1956 r. zostały złożone Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego. W treści Ślubów czytamy „(…) odtąd wszyscy staniemy na straży budzącego się życia. Walczyć będziemy w obronie każdego dziecięcia i każdej kołyski równie mężnie, jak ojcowie nasi walczyli o byt i wolność Narodu, płacąc obficie krwią własną. Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść aniżeli śmierć zadać bezbronnym. Dar życia uważać będziemy za największą łaskę Ojca Wszelkiego Życia i za najcenniejszy skarb  Narodu (…)”. Co dziś pozostało z tej naszej uroczyście deklarowanej gotowości poniesienia raczej śmierci, aniżeli zadania jej bezbronnym? Musimy prosić Boga o odnowienie tej gotowości w naszych sercach i umysłach tak, byśmy nie zawierali kompromisów ze złem.

Modlitwa będzie transmitowana on-line na ogólnopolskiej stronie Fundacji Pro – prawo do życia.

Leave a Reply