Profesor Przemysław Czarnek: Będziemy walczyli z komuną i prądami lewicowo-liberalnymi

Nowy minister edukacji i nauki chce stanąć po stronie cywilizacji życia. Czy absolwentowi Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego uda się przełamać napór sił cywilizacji śmierci?

Minister edukacji i nauki doktor habilitowany Przemysław Czarnek powiedział, że chce powstrzymać wpływy nurtów lewicowo-liberalnych na polskich uczelniach, które przenikają na dodatek do szkolnictwa średniego i podstawowego. Domaga się także porzucenia poprawności politycznej. Nowy szef resortu chce wzmocnić nauki humanistyczne i uwolnić je od niebezpiecznych orientacji.

Nowy minister podkreślił, że zawsze był orędownikiem połączenia resortów edukacji z ministerstwem nauki i szkolnictwa wyższego wraz z kwestiami dotyczącymi przedszkola, gdyż proces uczenia się musi być ze sobą spójny. Wskazał także, że czasem nie było dobrej koordynacji pomiędzy różnymi szczeblami nauki.

Profesor zaznaczył, że będzie zwalczał na polskich uczelniach szerzącą się ideologię komunistyczną i że miejsce dla niej i marksizmu jest tylko w formie badań nad tym zbrodniczym systemem.

Akademicki Klub Obywatelski im. prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu wystosował ,,Oświadczenie w sprawie zmiany na stanowisku ministra nauki i szkolnictwa wyższego”. Klub napisał m.in.:

,,Profesor Czarnek prezentuje konserwatywny system wartości i wyrazisty światopogląd, ale jednocześnie otwartość na dialog z osobami myślącymi inaczej. Jest zdeterminowany wprowadzać w szkołach wyższych zmiany, które drogą dialogu powinny doprowadzić do nieskrępowanej, wolnej od ideologii dyskusji o sprawach ważnych dla kształtowania życia naukowego i społecznego w Polsce. Oczekujemy, że jego działania pozwolą dynamiczniej rozwijać się polskiej nauce i pomnażać dorobek intelektualny polskich uczonych, a także będą służyły rozwojowi polskiej gospodarki, a humanistyka  – rozkwitowi polskiej kultury.

Z wielką dezaprobatą obserwujemy narastające histeryczne ataki części lewicowo-liberalnego środowiska akademickiego, obawiającego się ograniczenia wpływów na kształtowanie życia uniwersyteckiego w Polsce. My natomiast oczekujemy, że minister Przemysław Czarnek spokojnymi i rozważnymi działaniami spowoduje uwolnienie uczelni od niszczycielskiego zjawiska, którym jest wypieranie kryteriów merytorycznych pracy naukowej przez czynniki ideologiczne  – zwłaszcza w zakresie humanistyki – a równocześnie przywróci etos kształcenia obywatelskiego polskiej młodzieży akademickiej, przyszłej inteligencji naszej Ojczyzny. Równocześnie deklarujemy pełne wsparcie merytoryczne dla Pana Ministra w działalności dla dobra nauki i szkolnictwa wyższego”.

List podpisali w imieniu Zarządów Akademickich Klubów Obywatelskich im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego:

prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – Przewodniczący AKO Poznań
prof. dr  hab. Bogusław Dopart – Przewodniczący AKO Kraków
prof. dr hab. inż. Artur Świergiel – Przewodniczący AKO Warszawa
prof. dr hab. Michał Seweryński – Przewodniczący AKO Łódź
prof. dr hab. inż. Bolesław Pochopień – Przewodniczący AKO Katowice
prof. dr hab. inż. Andrzej Stepnowski – Przewodniczący AKO Gdańsk
prof. dr hab. Waldemar Paruch – Przewodniczący AKO Lublin
prof. dr hab. Małgorzata Suświłło – Przewodnicząca AKO Olsztyn
dr hab. Jacek Piszczek – Przewodniczący AKO Toruń
prof. dr hab. Mariusz Orion Jędrysek – Przewodniczący AKO Wrocław

Poznań,… Wrocław, 9.10.2020 r.

Inaczej uważa jednak publicysta tygodnika ,,Najwyższy Czas”, Radosław Piwowarczyk, który tak ocenia zapowiadane przewietrzenie na korytarzach ministerstwa edukacji i nauki:

Źródło: PCh24.pl, PortalSamorzadowy.pl, Ako.Poznan.pl, Propolski.pl, Perspektywy.pl

Leave a Reply