List otwarty polskich lekarzy w sprawie zagrożeń związanych z przyjmowaniem Komunii świętej na rękę

Publikujemy list otwarty 65 polskich lekarzy w sprawie Komunii Świętej na rękę i na stojąco jako bardziej zagrażającej ludzkiemu zdrowiu forma przyjmowania Pana Jezusa w Eucharystii niż jej tradycyjne otrzymywanie. Forma ta nie ma także potwierdzenia w historii Kościoła Powszechnego, o czym traktuje z kolei materiał teologiczny, do którego poniżej także odsyłamy. Wyjaśniamy także, kto jest rzeczywistym szafarzem sakramentów na podstawie zgromadzonych przez nas linków omawiających tę kwestię.

Białystok, 7.10.2020

Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Skwer Kard. Stefana Wyszyńskiego 6 01-015 Warszawa

Do Biskupów, Kapłanów oraz Sióstr i Braci w wierze Kościoła katolickiego

Zaniepokojeni jesteśmy faktem, że w ostatnich miesiącach ze strony wielu kapłanów płynie zachęta (a w niektórych parafiach wręcz nakaz !) do przyjmowania Komunii Świętej na rękę jako formy bardziej higienicznej i rzekomo chroniącej wiernych przed zakażeniem SARS-CoV-2.

Nie wiemy na jakiej podstawie, a zwłaszcza o jakie badania naukowe zbudowano taką tezę i jakie przesłanki medyczne ją potwierdzają. Uważamy, że z punktu widzenia medycznego nie można traktować udzielania Komunii Świętej na rękę jako formy bardziej bezpiecznej niż przyjmowanie Komunii Świętej do ust.

Ludzkie ręce stanowią miejsce kontaktu pomiędzy środowiskiem zewnętrznym człowieka a jego ciałem. Prace wielu autorów podkreślają, że na naszych dłoniach mogą znajdować się bardzo liczne drobnoustroje potencjalnie chorobotwórcze. A są to między innymi: Staphylococcusaureus – bakteria wywołująca ropne infekcje skóry i tkanki podskórnej oraz posocznicę, bakterie z grupy Salomonella – odpowiedzialne za zatrucia pokarmowe, pałeczki Escherichia coli – powodujące zatrucia pokarmowe, zapalenia dróg moczowych, zatok, a nawet prowadzące do sepsy,pałeczki z rodzaju Campylobacter – wywołujące ostre biegunki, jaja różnych pasożytów np.: Enterobiusvermicularis)– odpowiedzialny za owsicę u dzieci i dorosłych oraz cysty pierwotniaków np.: Giardia lamblia – powodujące uporczywą lambliozę. Mogą być także obecne grzyby wywołujące grzybicę skóry czy wirusy jak np.: wirus wzw typu A – wywołujący żółtaczkę pokarmową, rotawirusy -odpowiedzialne za biegunki, bóle brzucha, a także wirusy grypy czy wiele odmian koronawirusów, o których tak wiele ostatnio słyszymy. Nawet jeżeli przed wejściem do kościoła spryskamy nasze ręce środkiem dezynfekcyjnym to musimy pamiętać, że w czasie trwania Mszy Świętej. będą one dotykały rzeczy lub miejsc których nie odkaziliśmy np. ławki, ubranie, okulary, włosy, a także pieniądze (będące siedliskiem bardzo wielu zarazków) składane na tacę.

Zatem wyciągnięta ręka do Komunii Świętej to potencjalne źródło zakażenia. Dlatego pragniemy zwrócić uwagę na bardzo ważny punkt postępowania epidemiologicznego jaki stanowi hamowanie drogi zakażenia poprzez eliminowanie miejsc mogących być jego potencjalnym źródłem. Otóż udzielając Komunii Świętej na rękę robimy właściwie coś odwrotnego, bo poszerzamy możliwe źródło zakażenia o dodatkowy element jaki stanowi na tej drodze wyciągnięta ręka „wiernego”.

Należy także wspomnieć o jeszcze innym ważnym aspekcie udzielania Komunii Świętej, a mianowicie przyjmowanej w tym momencie postawie (stojącej bądź klęczącej). Uważamy, że z punktu widzenia epidemiologicznego również postawa stojąca sprzyja rozszerzaniu się infekcji, bardziej bowiem naraża kapłana oraz „wiernego” na wzajemne zakażenie drogą kropelkową i powietrzną wydychanymi wirusami przez to, że ich drogi oddechowe (usta i nos), a także spojówki oczu, są w bardzo bliskiej odległości. Odwrotnie jest w postawie klęczącej – usta, nos i oczy są na różnych wysokościach i w większej odległości, co utrudnia przedostawanie się zarazków.

Podsumowując należy stwierdzić, że z punktu widzenia medycznego udzielanie Komunii Świętej bezpośrednio do ust i w postawie klęczącej jest formą zdecydowanie bezpieczniejszą i właściwszą niż przyjmowanie Komunii Świętej do ręki i na stojąco.

W trosce o zdrowie wiernych pragniemy gorąco zaapelować do Episkopatu Polski, biskupów i wszystkich kapłanów o rychły powrót do udzielania Ciała Pańskiego do ust i w postawie klęczącej.

Szczęść Boże!

W imieniu polskich lekarzy popierających list otwarty, z uprzejmą prośbą o jego przesłanie do wszystkich Członków Episkopatu Polski:

dr hab. n. med. Marek Baltaziak; patomorfolog
prof. dr hab. n. med. Maria Elżbieta Sobaniec-Łotowska; patomorfolog
prof. dr hab. n. med. Stanisław Sulkowski; patomorfolog

Lista polskich lekarzy katolickich popierających list otwarty w sprawie przyjmowania Komunii Świętej

Lek. Irena Andrusewicz-Szrot; anestezjologia 

Dr n. med. Tadeusz Borowski-Beszta; psychiatria 

Lek. Danuta Kossakiewicz; rehabilitacja 

Lek. Kazimiera Pawłowska; pediatria 

Lek. Alicja Przekop; choroby wewnętrzne 

Prof. dr hab. n. med. Janusz Popko; chirurgia urazowo-ortopedyczna 

Lek. Olga Szeląg; pediatria 

Lek. Małgorzata Skibko; położnictwo i ginekologia 

Lek. Wiesław Skibko; anestezjologia 

Lek. Anna Grygorczyk; psychiatria 

Lek. Justyna Piłasiewicz; psychiatria 

Dr hab. n. med. Jolanta Wasilewska; pediatria i alergologia 

Lek. Tadeusz Wasilewski; położnictwo i ginekologia 

Dr n. med. Janusz Korfel; choroby wewnętrzne, endokrynologia, diabetologia 

Dr n. med. Henryk Midro; psychiatria 

Prof. dr hab. n. med. Maria Elżbieta Sobaniec-Łotowska; patomorfologia 

Lek. Jan Kazimierz Tołwiński; neurologia 

Dr n. med. Ewa Wasilewska; choroby wewnętrzne i hematologia 

Lek. Wiesława Holak-Tałałaj; okulistyka 

Lek. Janina Ziółkowska; medycyna pracy

Lek. Maria Konstantynowicz; laryngologia 

Lek. Barbara Bińczak; stomatologia 

Dr hab. n. med. Marek Baltaziak, patomorfologia 

Lek. Józefa Borowska; radiodiagnostyka 

Lek. Zenobia Borowska-Węsław; pediatria 

Lek. Karolina Siemienowicz; medycyna rodzinna 

Lek. Magdalena Dylewska; pediatria 

Dr n. med. Monika Jedynak; anestezjologia 

Lek. Monika Korfel; położnictwo i ginekologia 

Dr n. med. Lucjan Słomkiewicz; położnictwo i ginekologia 

Dr n. med. Anna-Maria Korfel; onkologia i radioterapia 

Dr hab. n. med. Agnieszka Korfel; onkologia, hematologia 

Lek. Aleksander Korfel Lek. Alexandra Korfel 

Lek. Hubert Czerniak; choroby wewnętrzne 

Dr n. med. Jan Szafraniec; psychiatria 

Lek. Wanda Rzeszut; psychiatria 

Prof. dr hab. n. med. Stanisław Sulkowski; patomorfologia 

Dr hab. n. med. Joanna Maria Łotowska; patomorfologia 

Dr n. med. Henryka Sobaniec; protetyka 

Lek. Milena Żochowska-Sobaniec; pediatria 

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Sobaniec; neurologia dziecięca 

Dr n. med. Stefan Sobaniec; stomatologia 

Lek. Danuta Tarasiuk; medycyna rodzinna 

Prof. dr hab. n. med. Krystyna Lisiecka-Opalko; stomatologia zachowawcza i fizjoterapia

Dr hab. n. med. Danuta Kijak; stomatologia zachowawcza i fizjoterapia 

Prof. dr hab. n. med. Urszula Łebkowska; radiodiagnostyka 

Dr hab. n. med. Wojciech Łebkowski; neurochirurgia 

Dr n. med. Maria Rydzewska-Dudek; medycyna sądowa 

Lek. Urszula Łapińska; choroby wewnętrzne, diabetologia; zdrowie publiczne 

Dr hab. n. med. Anna Hryniewicz; choroby wewnętrzne 

Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Tryniszewska; pediatria i immunologia kliniczna 

Prof. dr hab. n. med. Ryszard Rutkowski; choroby wewnętrzne i alergologia 

Prof. dr hab. n. med. Maciej Kaczmarski; pediatria 

Dr n. med. Anna Iwaszkiewicz-Pawłowska; pediatria 

Lek. Ewa Baltaziak; dermatologia 

Dr n. med. Dorota Korol; alergologia, pediatria 

Dr n. med. Magda Szymańska; ginekologia, naprotechnologia 

Lek. Monika Skowronek-Płachta; radiodiagnostyka 

Dr n. med. Barbara Zarzycka; choroby wewnętrzne, endokrynologia, diabetologia Lek. Halina Łupińska; alergologia, choroby płuc 

Lek. Grażyna Wiśniewska; psychiatria 

Prof. dr hab. n. med. Wiesław Zarzycki; choroby wewnętrzne, endokrynologia, diabetologia 

Lek. Waldemar Ostapiuk; położnictwo i ginekologia 

Lek. Cecylia Łuczaj; choroby wewnętrzne

Materiał opublikowany pierwotnie w ,,Naszym Dzienniku”:

https://wp.naszdziennik.pl/2020-10-17/345170,list-otwarty-polskich-lekarzy-katolickich.html

a także na https://jestemkatolem.pl/list-polskich-lekarzy-ws-zagrozen-zwiazanych-z-komunia-sw-na-reke/

Tu zaś przetłumaczony z języka angielskiego materiał dotyczący mitów na temat historyczności Komunii Świętej na rękę:

https://www.parafia-maryi-krolowej.poznan.pl/e-ambona/godna-komunia-swieta/147-historia-praktyki-komunii-na-reke

Chcemy tylko dodać, że poruszona tam kwestia szafarzy świeckich wygląda nieco inaczej, bowiem szafarzem sakramentów jest tylko osoba wyświęcona, czyli kapłan, co potwierdza m.in. materiał o fałszywej nauce podawanej kandydatom podczas kursu przygotowawczego:

Zagadnienie znajduje swój wyraz także w świadectwie dusz czyśćcowych ujawnionych przez mistyczkę Marię Simmę:

Leave a Reply