Laudetur Iesus Christus! Fragment „Manuale Sacrarum Caeremoniarum”.

Szczęść Boże wszystkim w naszym nowym projekcie realizowanym przez Michała Wojciecha Barczaka i Karola Dzięgielewskiego pod nazwą Adhuc Confitebor Illi – „Jeszcze wyznawał będę Jemu” (Psalm 43). Chcemy przedstawić Państwu piękno i bogactwo Liturgii Świętego Kościoła Katolickiego, która to była kreowana przez wieki na Świętych Soborach Powszechnych i w Świętej Tradycji.

Adhuc Confitebor Illi

Wśród naszych przedsięwzięć pragniemy publikować polski przekład najsłynniejszego podręcznika do liturgii, który uczeni stawiali niemal na równi z orzeczeniami Świętej Kongregacji Obrzędów – dziełem tym jest Manuale Sacrarum Caeremoniarum ks. Piusa Martinucciego:

PODRĘCZNIK ŚWIĘTYCH CEREMONII

na osiem ksiąg podzielony

przez

PIUSA MARTINUCCIEGO

prałata domowego, protonotariusza apostolskiego, sekretarza Świętej Kongregacji Ceremonii, prefekta Biblioteki Watykańskiej i Papieskich Ceremonii

SPISANY,

a przez Michała Wojciecha Barczaka z pieczołowitością z łaciny przełożony

~~~

Dla kleryków, którzy pragną uczyć się świętych ceremonii, a także dla tych, którzy wkrótce mają rozpoczynać święcenia

~~~

KSIĘGA I

O ceremoniach, które są wspólne dla wszystkich czynności świętych

ROZDZIAŁ I

1. Uznaliśmy, że zanim przejdziemy do roztrząsania świętych ceremonii, w tym rozdziale wypadałoby poruszyć temat pewnych pojęć i zasad wspólnych dla każdej ze świętych czynności. Czynimy to, myśląc nie tyle o osobach uczonych w sprawach świętych, ile o wpajaniu wiedzy początkującym klerykom, którzy są dopuszczani do ćwiczeń tychże ceremonii. W tym celu wskazane jest, by zacząć wprowadzenie od znaku Krzyża, od którego zaczynają się wszelkie święte czynności.

2. Znak Krzyża jest wykonywany w ten sposób: położywszy otwartą i wyprostowaną lewą rękę lekko na piersi, z wnętrzem zwróconym ku niej, wznosi się rękę prawą tak samo otwartą i końcami trzech palców – wskazującego, środkowego i serdecznego – lekko dotyka się czoła, aż powie się: In nomine Patris. Następnie, opuściwszy prawą rękę na pierś, takim samym sposobem dotyka się jej, aż powie się: et Filii; teraz przenosi się tę rękę najpierw na lewy bark, a potem na prawy, które podobnie jak wyżej mają być dotknięte, i wypowiada się słowa: et Spiritus Sancti; a natychmiast złożywszy obie ręce, wyprostowawszy i złożywszy równo palce, mówi się: Amen. Należy zauważyć, że przy wykonywaniu znaku Krzyża palce prawej ręki muszą być razem złączone, a tylko końcami trzech wyżej wymienionych palców dotykać należy czoła, piersi oraz barków.

3. Gdy ręce są razem złożone, także każdy palec powinien być złączony z palcem odpowiadającym; tak też dłoń prawa z dłonią lewą. Wyjątkiem jest tylko prawy kciuk, który jest położony na lewym kciuku. Ta jednak reguła nie dotyczy kapłana celebrującego, który po konsekracji aż do ablucji kciuki i palce wskazujące obu rąk ma razem złożone, o czym będzie w innym miejscu wspomniane. Trzeba też zwrócić uwagę, że złożone ręce tak mają być przyłożone do piersi, by ani nie były do niej zbyt przyciśnięte, ani od niej zbytnio oddalone, ani też za mocno ku twarzy lub ku ziemi zwrócone, lecz naturalnie i ukośnie wzniesione ku niebu.

4. Mówiąc ogólnie, gdy jest coś do wykonania tylko jedną ręką, zawsze robi się to ręką prawą; w czasie wykonywania tej czynności lewa ręka nie pozostaje zawieszona, lecz przykłada się ją do piersi, zwróciwszy dłoń w jej stronę.

Cdn.

Nowy Ruch Liturgiczny: Kardynał Hoyos: Uwolnienie Mszy Trydenckiej przynosi  pierwsze owoce

Zdjęcia: http://www.nowyruchliturgiczny.pl/2009/03/kardyna-hoyos-uwolnienie-mszy.html ; https://forumdlazycia.wordpress.com/msza-swieta-wszechczasow/

One thought on “Laudetur Iesus Christus! Fragment „Manuale Sacrarum Caeremoniarum”.

Leave a Reply