Arcybiskup Dzięga: Do wiary i przepisów sanitarnych podchodzić z rozumem i miłością

Komunia Święta, balaski, klęczniki, woda święcona i… maseczki. Metropolita szczecińsko-kamieński udzielił odpowiedzi na pytania dotyczące sytuacji obecnych w kościołach.

Episkopat Polski podczas ostatnich obrad na Jasnej Górze wezwał polskich Katolików do powrotu do świątyń. Arcybiskup Andrzej Dzięga podkreślił, że czas epidemii sprawił, że wierni musieli podjąć samodzielne decyzje dotyczące ich wiary. Zaznaczył, że apel ten zachęca, by nie iść za przesadnym lękiem i kierować się tymi przepisami sanitarnymi, które są rozumne, gdyż należy normalnie funkcjonować w społeczeństwie i wzajemnie się wspierać.

Metropolita archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej podkreślił, że szafarze sakramentów (łucznik Izydor: Którymi mogą być tylko kapłani) nie powinni przymuszać wiernych do określonego sposobu przyjmowania Komunii Świętej (łI: Właściwym sposobem jest tylko na klęcząco i do ust, w przypadku osób nie mogących uklęknąć wolno im w innej postawie, byleby możliwie najgodniejszej). Hierarcha krytycznie ocenił ustawianie wiernych w rzędach na przyjmujących Komunię Świętą do ust, a w drugim na rękę. Zaznaczył, że powoduje to podział wśród Katolików. Rzekł, że niewłaściwym jest także ogłaszanie tego podziału tuż przed przyjmowaniem Sakramentu, zamiast przed liturgią i dyskusje między kapłanem a wiernym już przy samym jej udzielaniu – taką sytuację określił mianem niepotrzebnych dyskusji liturgicznych.

Arcybiskup Dzięga powiedział, że coraz więcej duchownych rozważa powrót balasek lub klęczników. Wskazał, iż przez czas epidemii widać było tęsknotę wśród wiernych za tradycyjnym przyjmowaniem Komunii Świętej i wyraził nadzieję, że ogromnie zauważalne ożywienie dyskusji na ten temat wśród wiernych sprzyjało będzie bardziej świadomemu przeżywaniu liturgii.

Metropolita potwierdził, że z powodu ograniczeń dotyczących Mszy Świętych wierni częściej szukali możliwości adoracji Pana Jezusa i modlitwy w ciszy. Ponadto zauważył, że wiele osób odebrało te restrykcje jako ograniczanie ich praw. Zachęcił duszpasterzy, by poszerzali godziny adoracji Najświętszego Sakramentu, nawet kosztem obaw o możliwe nadużycia, gdyż owoce tej postawy zawsze będą większe.

Hierarcha wskazał, że nie wolno ograniczać prawa do wody święconej dla wiernych. Podkreślił, by woda w kropielnicy była zawsze świeża. Opowiedział, że niektórzy wierni radzili sobie w ten sposób, że przynosili ze sobą wodę święconą w małych buteleczkach i dzielili się nią z innymi. Wyraził też przekonanie, że powróci aspersja, czyli pokropienie wiernych przez kapłana na początek głównej Mszy Świętej w niedziele.

Arcybiskup delikatnie skomentował także sprawę nakazu zasłaniania ust i nosa dla koncelebrujących w archidiecezji warszawskiej. Stwierdził, że maseczka nie należy do stroju liturgicznego i może być stosowana tylko w najbardziej trudnych sytuacjach, lecz nie przy samym sprawowaniu czynności liturgicznych przez koncelebransów i asystujących, zaś główny celebrans w ogóle nie winien jej mieć (łI: Choć z drugiej strony terroryzm maseczkowy może przyczynić się do zniknięcia koncelebry – im więcej Mszy Świętych, tym lepiej), (Norbert Sylwester Izydor Polak: Szefie, czy mógłbyś nie wstawiać tutaj komentarzy, a dopiero pod informacjami – trzeba to oddzielać, a nawet jeśli komentarze są oddzielone nawiasami, to jest ich za dużo), (łI: Niech ludzie wiedzą – to są często niuanse, które trzeba zaznaczać), (NP: Ale nie aż tyle, bo się ludzie zgubią w konstrukcji zdania!), (łI: Nie martw się, na koniec też mam pewien komentarz), (NP: Jesteś niemożliwy!).

Arcybiskup Andrzej Dzięga odniósł się także do ,,libertyńskiej wojny wypowiedzianej katolickiej Polsce”, jak określił to przeprowadzający wywiad z ekscelencją Sławomir Jagodziński z ,,Naszego Dziennika”. Metropolita podkreślił, że wojna ta nie jest spontaniczną dyskusją w społeczeństwie, lecz przemyślanym działaniem.

Źródło: RadioMaryja.pl

komentarz łucznika Izydora: Głos Księdza arcybiskupa jednym z niewielu wśród hierarchów, który stara się być wierny Bogu, Tradycji Kościoła i rozumowi. Jednak dalej mamy do czynienia z deptaniem Ciała Pana naszego Jezusa Chrystusa, dlatego dopóki przyjmowanie Komunii Świętej w sposób zły – czyli na rękę i to bez chusty zwanej dominicales – będzie przyjmowane, należy w miarę możliwości znajdować takie miejsca, gdzie Najświętszy Sakrament udzielany jest tylko bezpośrednio do ust. Na razie jedynym takim miejscem są świątynie, w których odprawia się liturgię tylko w tradycyjnym rycie. Wspaniałe jest jednak to, że Ksiądz arcybiskup coraz wyraźniej i wbrew większości władnych w tych kwestiach decydentów jest wykonawcą Bożej woli, dlatego módlmy się za niego.

Leave a Reply