Operacja z pod znaku antychrysta kontra Hetmanka cywilizacji miłości. Za kim powiodą Polacy?

Kilkudziesięciu ambasadorów wywiera nacisk wobec Polski, chcąc podziału na równych i równiejszych. Łucznik Izydor zmienia zdanie: Marsze Równości i Tęczowe Marsze to występowanie przeciw ludzkiej naturze, a więc łamanie praw ludzkich.

W niedzielę ambasadorzy kilkudziesięciu krajów koordynowanych w operacji przez ambasadę Królestwa Belgii w Polsce podczas gali plebiscytu Korona Równości organizowanej przez Kampanię Przeciw Homofobii przedstawili list z apelem traktowanie w równy sposób przez państwo polskie obywateli ze środowiska LGBTI i wspierające ich działania. Treść listu została opublikowana także na stronie ambasady amerykańskiej:

Oto ona:

,,List otwarty

List otwarty ambasadorów Albanii, Argentyny, Australii, Austrii, Belgii, Chorwacji, Cypru, Czarnogóry, Czech, Danii, Dominikany, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Indii, Irlandii, Islandii, Izraela, Japonii, Kanady, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Macedonii Północnej, Malty, Meksyku, Niemiec, Norwegii, Nowej Zelandii, Portugalii, Republiki Południowej Afryki, San Marino, Serbii, Słowenii, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Szwajcarii, Szwecji, Ukrainy, Wenezueli, Wielkiej Brytanii, Włoch, a także Przedstawiciela Generalnego Rządu Flandrii i Delegata Generalnego Rządów Walonii-Brukseli oraz reprezentantów Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej i Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców w Polsce, Dyrektora Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE, Dyrektor Biura Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji oraz Sekretarza Generalnego Wspólnoty Demokracji. Sporządzanie niniejszego listu koordynowała Ambasada Królestwa Belgii w Polsce.

Pomimo odwołania tegorocznej Warszawskiej Parady Równości, która ze względu na uwarunkowania epidemiologiczne nie mogła odbyć się w przewidzianym terminie, chcemy wyrazić nasze poparcie dla starań o uświadamianie opinii publicznej w kwestii problemów, jakie dotykają społeczność gejów, lesbijek, osób biseksualnych, transpłciowych i interpłciowych (LGBTI) oraz innych mniejszości w Polsce stojących przed podobnymi wyzwaniami. Chcemy także wyrazić uznanie dla podobnych starań podejmowanych w innych miastach Polski – w Białymstoku, Bydgoszczy, Częstochowie, Gdańsku, Gnieźnie, Katowicach, Kielcach, Koninie, Koszalinie, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu, Wrocławiu i Zielonej Górze.

Uznajemy przyrodzoną i niezbywalną godność każdej jednostki, zgodnie z treścią Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Szacunek dla tych fundamentalnych praw, zawartych w zobowiązaniach OBWE oraz obowiązkach i standardach Rady Europy i Unii Europejskiej, jako wspólnot praw i wartości, zobowiązuje rządy do ochrony wszystkich swoich obywateli przed przemocą i dyskryminacją oraz do zapewnienia im równych szans. Aby to umożliwić, a w szczególności aby bronić społeczności wymagających ochrony przed słownymi i fizycznymi atakami oraz mową nienawiści, musimy wspólnie pracować na rzecz niedyskryminacji, tolerancji i wzajemnej akceptacji. Dotyczy to szczególnie sfer takich jak edukacja, zdrowie, kwestie społeczne, obywatelstwo, administracja publiczna oraz uzyskiwanie oficjalnych dokumentów. Wyrażamy uznanie dla ciężkiej pracy społeczności LGBTI i innych społeczności w Polsce i na całym świecie, jak również dla pracy wszystkich ludzi, których celem jest zapewnienie przestrzegania praw osób LGBTI oraz innych osób stojących przed podobnymi wyzwaniami, a także zapobieganie dyskryminacji, w szczególności tej motywowanej orientacją seksualną czy tożsamością płciową. Prawa człowieka są uniwersalne i wszyscy, w tym osoby LGBTI, mają prawo w pełni z nich korzystać. Jest to kwestia, którą wszyscy powinni wspierać”.

Na list odpowiedział wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, unioposeł Joachim Brudziński na jednym z portali społecznościowych:

,,My w Polsce również się zgadzamy. Dlatego z nadzieja czekamy na kolejny list, tym razem w obronie mordowanych chrześcijan, zamykanych w więzieniach działaczy #ProLife, wyrzucanych z pracy i prześladowanych ludzi cytujących Biblię, ludzi poddawanych wbrew swej woli eutanazji,cdn”

,,Czekamy na Pani głos oraz pozostałych ambasadorów w sprawie agresji i nienawiści przedstawicieli środowisk LGBTI etc.,etc.,etc. Wymierzonych w ludzi którzy zgodnie z Polską konstytucją uważają,ze małżeństwo to związek mężczyzny i kobiety.Czekamy na Pani głos w obronie ludzi,cdn.”

,,Czekamy na Pani głos w obronie ludzi pracujących w chrześcijańskich poradniach rodzinnych zmuszanych do oddawania sierot do adopcji parom homoseksualnym. Czekamy na głos oburzenia za odmowę obsługi w restauracjach prowadzonych przez aktywistów LGBT+etc.ludziom z krzyżem na piersi”

,,Czekamy na Pani głos oburzenia w związku z wyrzucanymi z pracy stewardesami za noszenie łańcuszka z krzyżykiem, czekamy na potępienie chuliganerii atakującej na ulicach działaczy #ProLife. Czekamy z nadzieją, że 50 ambasadorów nie będzie powtarzało #FakeNews o #lgbtfreezoones

Z kolei poseł PiS Jan Mosiński napisał: ,,List w swej treści zupełnie nietrafiony. W Polsce wszyscy są równi wobec prawa. Być może Państwo pomyliliście adresata”?

Natomiast były minister spraw zagranicznych przypomniał: ,,Czy ktoś przypomni ambasadorom 41 art Konwencji Wiedeńskiej z 1961. Konwencja zakazuje dyplomatom ingerowania w wewnętrzne życie polityczne w kraju urzędowania ⁦@USAmbPoland⁩ ⁦@Amb_Niemiec⁩ ⁦@Amb_Francji⁩ ⁦@IsraelinPoland”.

Minister-członek Rady Ministrów mówił zaś Michał Dworczyk: – Podpisanie się pod nim ma raczej charakter pewnego ideologiczno-politycznego eventu, a nie formalnego wystąpienia tych dyplomatów. Zaznaczył także: – Żaden z tych podpisanych pod listem dyplomatów z tą sprawą nie występował do polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych czy innych agend rządowych. Podkreślił również: – Natomiast też wszelkiego rodzaju supozycje, które mogłyby wypływać, czy też pojawiają się przy okazji tego listu na temat tego, że w Polsce jest jakiś problem i osoby, które reprezentują środowisko LGBT, mają jakieś kłopoty, to jest po prostu teza nieprawdziwa. Zauważył też: – Jakieś zacne grono kilkudziesięciu dyplomatów w Polsce nie podjęło działań na rzecz przyjęcia wspólnego stanowiska co do wydarzeń na Białorusi, gdzie są rzeczywiście ofiary śmiertelne, gdzie są ludzie bici i prześladowani przez aktualne władze białoruskie.

Źródło: pl.usembassy.gov, wPolityce.pl, wGospodarce.pl, pl.sputniknews.com

komentarz łucznika Izydora: Choćby cały świat skierował wszelkie swe armie przeciw Polsce, nie wolno nam odejść od Chrystusa Króla. Jego prawda jest wieczna. Występowanie zaś pogan przeciw prawu naturalnemu i Bożemu spowoduje zgładzenie ich z powierzchni Ziemi. ,,Ostoją się tylko te państwa, w których będzie Chrystus królował.” – mówił Pan Jezus w Roku Pańskim 1938 do służebnicy Bożej Rozalii Celakównej. Pamiętajmy, że Maryja jest naszą Hetmanką – Matka Czystości zdepcze głowę węża, któremu podlegają ci, co organizują takie międzynarodowe naciski na tak potężną skalę. Droga do tego zwycięstwa wiedzie przez pokorę, dlatego trzeba nam się oczyścić. Bogurodzica jest hetmanką prawdziwej cywilizacji miłości. Papież Benedykt XVI powiedział zaś słowa, które odnotował w biografii ,,Życie” Wikariusza Chrystusowego dziennikarz Peter Seewald: ,,Homoseksualne małżeństwa i aborcja na świecie to znak duchowej siły Antychrysta. Sto lat temu każdy uznałby za absurd rozmowę o małżeństwie homoseksualnym”. Konfederacja Wolność i Niepodległość organizowała z kolei niedawno akcję pod nazwą ,,Mosbacher, go home”. Jak widać, mieli rację. Coraz bardziej wyostrza się moje zdanie poruszane ostatnio w artykule https://isidorium.com/2020/09/23/wiedza-czy-wolnosc-spor-w-kosciele-o-zbiorke-stop-lgbt/ Ewentualne upominanie się o szacunek względem osób LGBTI powinien przejąć Kościół, jako nauczyciel chrześcijańskiej moralności, który ma najbardziej ułożone zdanie w tej kwestii (co oczywiste). Marsze Równości i Tęczowe Marsze powinny jednak zostać zakazane – z łamania praw ludzkiej natury nie można być dumnym, to jest wbrew nawet prawom człowieka.

Leave a Reply