Kim jest prawdziwy rycerz i jak winien się zachowywać

Każdy Katolik winien być rycerzem. Co to jednak oznacza?

To znaczy, że każdy prawdziwy Katolik ma konkretny cel. Po drugie, że jest uniwersalny. Po trzecie – swoje wyobrażenia o celu weryfikuje z Matką Bożą, by być bez skazy. Po czwarte – używa godziwej broni. Po piąte – jest uczciwy, czyli podejmuje walkę o coś, gdy sam to wypełnia. Po szóste – walczy z czymś, nie z kimś (z wyjątkiem potępionych aniołów) i, jeśli może, nie zadaje ciosu ostatecznego, lecz czyni wszystko, by doprowadzić do zwycięstwa nie swego i swych braci ciała, lecz duszy również każdego, gdyż Bóg nie chce śmierci grzesznika, ale jego nawrócenia. Po siódme – nasłuchuje, czy Matka Boża nie życzy sobie jednak, by przyjął cierpienie i milczał, przez co człowiek ów odnosi największe zwycięstwo, gdyż poddanie się woli Bożej wbrew wszelkiej nadziei i wbrew samemu sobie jest ofiarą, przez którą Bóg już bierze sprawy w swoje ręce. Tym lepiej, gdyż ,,krew” męczennika łagodzi Boży gniew i jest źródłem łask nasączających ziemię najczystszymi strzałami Bożej mocy, oczyszczonymi poprzez całkowite poddanie się woli człowieka woli Boga. To rodzi za sobą najlepszą transmisję łask, zupełnie wolną i całkowicie oddaną do dyspozycji Bożej potęgi.

Nie jest to zbiór wszystkich zasad, lecz na koniec należałoby dodać: ,,Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz” – mówi nasz Mistrz, Jezus Chrystus. Miecz, który oczyszcza wszystkich nas z grzechu osobistego i zła publicznego. Salve Maria!

Leave a Reply