Uwolnić obraz Jezusa Chrystusa Króla Polski – doktor Zygmunt Hazuka

     Ojcowie Paulini – Jasna Góra
Apeluję po raz kolejny. Uwolnijcie obraz Jezusa Chrystusa Króla Polski, przetrzymywany, uwięziony w podziemiach Klasztoru, będący darem Polonii amerykańskiej. Miejcie wzgląd na Waszych Braci w wierze, Prymasa Edmunda Dalbora, biskupów i Prymasa Tysiąclecia, którzy wspólnie trzykrotnie dokonali Intronizacji Jezusa Chrystusa Na Króla Polski bez udziału władz świeckich. W 1920 roku Prymas Polski Edmund Dalbor na Jasnej Górze w Częstochowie po raz pierwszy dokonał tego aktu. Rok póżniej w 1921 roku akt ten odnowiono w Krakowie w Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa z udziałem całego Episkopatu Polski. tj. 150 biskupów i 100 tysięcy wiernych.Trzeci raz uznania Jezusa Chrystusa Królem Polski dokonał Prymas Tysiąclecia kard. Stefan Wyszyński w 1951 roku. Powiedział wówczas tak: ” Przyrzekamy uczynić wszystko, co leży w naszej mocy, aby Polska była rzeczywistym Twoim i Twojego Syna, poddanym  całkowicie pod Twoje panowanie w życiu naszym osobistym, rodzinnym, narodowym i społecznym. Przyrzekamy Ci umacniać w rodzinach Królowanie Syna Twojego Jezusa Chrystusa.”  Odmowa uznania Jezusa za Króla równa się odrzuceniu człowieka przez Boga. Wymagane jest bezwzględne posłuszeństwo względem Jezusa. Intronizacja to ślub, przyrzeczenie, przez które dajemy Bogu prawo do swego życia. Duch panuje nad materią. Panowanie Jezusa Przenika całą rzeczywistość człowieka osobową, społeczną, gospodarczą i polityczną. Czas najwyższy, aby obraz Jezusa Chrystusa Króla Polski znalazł godne miejsce w klasztorze na Jasnej Górze. Z poszanowaniem dr Zygmunt Hazuka.

Leave a Reply