Wyniki ankiety o krytykowaniu

Przyznam, że wyniki mnie trochę zaskoczyły. Poniżej podaję liczby bezpośrednie nie w procentach i pełną treść udzielanych odpowiedzi:

Tak, oczywiście, trzeba wskazywać na fałszywych proroków, którzy stają się autorytetami dla ludzi, mimo, że podważają nauczanie Kościoła, przez co pozbawiają się autorytetu – 14 głosów.

Tak, oczywiście, ale tylko złe działania tych osób, by nie skreślić ich z debaty publicznej, nawet jeśli niekiedy zrobią coś strasznego – 8 głosów.

Tak, oczywiście, ale wspomnieć tylko o złych rzeczach, lecz nie podawać kto to robił, jedynie nakierunkować, jaka to była ogólnie grupa lub instytucja – 0 głosów.

Tak, oczywiście, ale wspomnieć tylko o złych rzeczach, lecz nie podawać, kto to robił – 1 głos.

Nie, nie ma sensu mówić o złych rzeczach – pomińcie je, jakby ich nie było, a pokazujcie tylko dobre rzeczy – 2 głosy.

Dane w nawiązaniu do posta o organizowanej ankiecie: http://isidorium.com/2020/03/06/ankieta-o-krytyce/

Wielkie Bóg zapłać wszystkim, którzy udzielili odpowiedzi.

Leave a Reply