Kolejne świadectwa dotyczące ,,Koronki do Miłosierdzia Bożego” – Halina Łabądź

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Chciałam przekazać świadectwo pewnej osoby, której poleciłam odmawianie Koronki do Miłosierdzia Bożego tak jak w oryginale zapisała s. Faustyna.

Ja wszystkim znajomym przekazuję prośbę Ks. Natanka o godnym odmawianiu Koronki do Miłosierdzia Bożego, to znaczy, bez używania zaimków.
Ta osoba, której przekazałam tę prośbę Księdza Piotra, powiedziała mi, że niedawno była w Częstochowie u Spowiedzi Świętej i jako pokutę otrzymała odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego

– Tylko odmów ją bardzo pobożnie- i Ksiądz spowiadający powiedział: ,, nie mów dla Jego Bolesnej Męki, ale dla Pana Jezusa Bolesnej Męki”.
Bardzo mnie to świadectwo ucieszyło. To znaczy, że są jeszcze Kapłani, którzy znają prawdę i nie mogąc oficjalnie głośno powiedzieć tego z wiadomych powodów, przekazują to w Sakramencie Spowiedzi.

Drugie świadectwo pochodzi od mojego 10-letniego wnuczka Jasia, który jest ministrantem w Kościele pod wezwaniem Św. Jana Kantego w Warszawie. Gdy uczyłam Jasia, Koronki do Miłosierdzia Bożego odmawialiśmy: ,, dla Jezusa Bolesnej Męki ” oczywiście wytłumaczyłam mu dlaczego tak się należy modlić. Wnuczek odpowiedział: wiem babciu, że tak powinno się odmawiać Koronkę, bo w naszym Kościele Ksiądz Kamil też się tak modli. Niestety nie posługuje On już w tej Parafii, został gdzieś przeniesiony. Jednak ta wiadomość bardzo mnie podbudowała. Znałam Księdza Kamila jednak nigdy bym nie przypuszczała, że On też tak odmawia Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Cieszę się ogromnie, że są tacy pobożni Kapłani.
Oczywiście, jeśli odmawiamy Koronkę w Kościele i prowadzący odmawia: Dla Jego Bolesnej Męki…, my możemy w myśli mówić :,, Dla Jezusa Bolesnej Męki” nie głośno, aby nie zakłócać modlitwy, chyba, że sami będziemy prowadzącymi.

Leave a Reply