Kardynał Walter Brandmüller: Tworzy się państwo policyjne, a Chrześcijanie nie nawiązują do tych z pierwszych wieków

Niemiecki hierarcha wskazuje, że nie wolno oddawać cesarzowi-państwu tego, co Boskie, lecz podejść rozsądnie, a w razie konieczności zachować się jak pierwsi Chrześcijanie.

Kardynał Brandmüller zauważył, że podobnie jak Apostołowie po śmierci Jezusa ukrywali się ze strachu przed Żydami, tak dzisiaj boimy się koronawirusa oraz presji i działań z tym związanych. Pan Jezus mimo wszystko wszedł między nich, co czyni również dzisiaj poprzez transmisje Mszy Świętych i Komunię duchową. Hierarcha podkreślił jednak, że zadowolenie tylko z takiej formy uczestnictwa wiernych powoduje przekształcenie sytuacji w oglądanie programu kulinarnego. Równocześnie wskazuje, że ta próba powinna nas nauczyć godnego przystępowania do Sakramentów.

Kardynał przywołuje przykład 46 Chrześcijan za czasów Dioklecjana żyjących w Północnej Abisynii, którzy byli prześladowani z powodu nie tylko uczestnictwa w Eucharystii, lecz nawet czytania Pisma Świętego.

Brandmüller podkreślił, że dzisiaj mamy do czynienia z państwem policyjnym, w którym władza próbuje nas chronić przed oddawaniem czci Bogu, przez co sama stawia siebie w Jego roli. Zdaniem historyka Kościoła sytuacja przywołuje na myśl czasy Nerona, Robespierre’a czy Stalina.

Na koniec kardynał Walter Brandmüller zapytuje, czy państwo nie osiągnęło by tych samych efektów, gdyby zamiast zamykania kościołów odwoływało się do rozsądnego i odpowiedzialnego zachowania poddanych.

Źródło: PCh24.pl

Dodatek Isidorium:

Przynależność kościelna – eucharystyczna forma chrześcijańskiej egzystencji

76. Przypomnienie znaczenia niedzieli jako Dies Ecclesiae pobudza nas do uświadomienia sobie wewnętrznej relacji pomiędzy zwycięstwem Jezusa nad złem i śmiercią, a naszą przynależnością do Kościoła — Jego Ciała. Każdy bowiem chrześcijanin odnajduje w dniu Pańskim również i wspólnotowy wymiar swej własnej odkupionej egzystencji. Uczestniczenie w celebracji liturgicznej, przyjmowanie w Komunii Ciała i Krwi Pańskiej jest równocześnie pogłębieniem naszej przynależności do Tego, który za nas umarł (por. 1 Kor 6, 19 n; 7, 23). Rzeczywiście, kto karmi się Chrystusem, żyje dla Niego. W świetle tajemnicy eucharystycznej ukazuje się głębokie znaczenie communio sanctorum. Komunia zawsze i nierozdzielnie ma znaczenie wertykalne oraz horyzontalne. Komunia z Bogiem oraz komunia z braćmi i siostrami: te dwa wymiary spotykają się tajemniczo w darze eucharystycznym. „Gdzie niszczy się komunię z Bogiem, będącą komunią z Ojcem, z Synem i z Duchem Świętym, niszczy się również korzenie i źródło komunii między nami. A gdy my nie żyjemy w komunii, nie ma również żywej i prawdziwej komunii z Bogiem Trynitarnym”[215]. Dlatego wezwani, by stać się członkami Chrystusa, a więc też członkami jedni drugich (por. 1 Kor 12, 27), stanowimy rzeczywistość ontologicznie zbudowaną na Chrzcie św. oraz karmioną Eucharystią, rzeczywistość, która domaga się, by była dostrzegalna w życiu naszych wspólnot.

Eucharystyczny wymiar chrześcijańskiej egzystencji jest bez wątpienia wymiarem kościelnym i wspólnotowym. Poprzez diecezje i parafie, które tworzą podstawowe struktury Kościoła na danym terytorium, każdy wierny może konkretnie doświadczyć swojej przynależności do Ciała Chrystusa. Stowarzyszenia, ruchy kościelne i nowe wspólnoty, jak również instytuty życia konsekrowanego — wraz z żywotnością charyzmatów otrzymanych od Ducha Świętego na nasze czasy — mają za zadanie wnieść swój specyficzny wkład w uświadomienie wiernych o tym, że należą do Pana (por. Rz 14, 8). Fenomen sekularyzacji, który nie przypadkiem ma cechy zdecydowanie indywidualistyczne, osiąga swoje zgubne skutki nade wszystko wśród ludzi, którzy się izolują, mając nikły zmysł przynależności. Chrześcijaństwo od samego początku zakładało jednoczenie się, tworzenie sieci więzi ciągle ożywianych słuchaniem słowa i celebracją Eucharystii, ożywianych przez Ducha Świętego.

Źródło: http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/pl/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20070222_sacramentum-caritatis.html

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona wykorzystuje pliki cookies
W celu uniemożliwiania jej wykorzystywania tych danych wyłącz pliki cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej
Akceptuje