Arcybiskup Carlo Maria Viganò: Trzecia Tajemnica Fatimska nie została w pełni ujawniona. Zawierzmy Rosję Niepokolanemu Sercu Maryi w sposób właściwy i pełny

Arcybiskup Carlo Maria Viganò udzielił wywiadu portugalskiemu medium. Podkreślił, że Portugalia oraz cały Kościół i świat ma szansę, by w końcu nastał czas prawdziwego pokoju.

Hierarcha podkreślił, że gdy papież Jan XXIII otrzymał Trzecią Tajemnicę Fatimską, 8 lutego Anno Domini 1960 wydał oficjalne oświadczenie, w którym stwierdził, że Kościół nie może potwierdzić, iż słowa, które skierowano do Trzech Pastuszków z Fatimy, pochodzą rzeczywiście od Matki Bożej. Jednak w tym przesłaniu Królowa Nieba i Ziemi przestrzegła, iż przesłanie to musi zostać ujawnione właśnie w Roku Pańskim 1960 i by nie organizować soboru, który będzie zagrożeniem dla Kościoła. Niektórzy przez to i nie tylko podważają pewność Świętości Jana XXIII, gdyż – zgodnie z drugą szkołą teologiczną dotyczącą kanonizacji, która jest dopuszczalna, lecz nie ogłaszana powszechnie ze względu na dobro wiernych i zapobieżenie nieodpowiedzialnemu szerzeniu zamętu w Kościele – nie wszystkie kanonizacje są nieomylne.

Potem AD 2000 kardynał Sodano ogłosił oficjalną wersję Tajemnicy, a nowy sekretarz stanu Tarcisio Bertone próbował zatuszować wątpliwości, jakie się wówczas ujawniły w sprawie jej tekstu. Sprawę ujawnił włoski watykanista Antonio Socci.

Z kolei Ojciec Święty Benedykt XVI zaznaczył, że Trzecia Tajemnica Fatimska jest nadal aktualna, mimo, że uznano, iż już się wypełniła w osobie Świętego Jana Pawła II podczas zamachu z Roku Pańskiego 1981.

Arcybiskup Viganò podkreślił, że Matka Boża prosi nie o poświęcenie narodu rosyjskiego czy całego świata Jej Niepokalanemu Sercu, ale po prostu Rosji. Według niego teraz nadarza się ku temu okazja, gdyż obecny władca Federacji Rosyjskiej, Władimir Putin, jest Chrześcijaninem.

Zdaniem arcybiskupa od lat 60-tych mamy do czynienia z akceptowaniem w Kościele, choć nie przez Kościół jako Ciało Mistyczne Chrystusa, relatywizmu, obojętności religijnej, fałszywego ekumenizmu, ekologii maltuzjańskiej, homoherezji i imigracjonizmu.

Źrodło: PCh24.pl, Isidorium.com

Dodatek Isidorium:

Duchowość i kultura eucharystyczna

77. Ojcowie synodalni w sposób zdecydowany potwierdzili, że „wierni chrześcijanie potrzebują głębszego zrozumienia relacji pomiędzy Eucharystią i codziennym życiem. Duchowość eucharystyczna nie ogranicza się tylko do uczestnictwa we Mszy św. i pobożności wobec Najświętszego Sakramentu. Obejmuje ona całe życie”[216]. Ta uwaga nabiera dzisiaj szczególnego znaczenia dla nas wszystkich. Trzeba stwierdzić, że jednym z najpoważniejszych skutków wspomnianej nieco wyżej sekularyzacji jest usuwanie wiary chrześcijańskiej na margines egzystencji, jakby była nieużyteczna w konkretnym życiu ludzi. Bankructwo takiego sposobu życia „jakby Boga nie było” jest dziś dla wszystkich widoczne. Dzisiaj trzeba odkryć na nowo, że Jezus Chrystus nie należy zwyczajnie do sfery prywatnych przekonań dotyczących abstrakcyjnej doktryny, ale jest rzeczywistą osobą, a Jego wejście w historię prowadzi do odnowienia życia wszystkich. Dlatego Eucharystia, jako źródło i szczyt życia i misji Kościoła, winna zaowocować duchowością – życiem „według Ducha” (Rz 8, 4 n; por. Ga 5, 16. 25). Jest godne uwagi, że św. Paweł w Liście do Rzymian, w którym zaprasza do nowego duchowego kultu, przywołuje równocześnie konieczność przemiany własnego sposobu życia i myślenia: „Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i doskonałe” (12, 2). W ten sposób Apostoł Narodów podkreśla związek pomiędzy prawdziwym kultem duchowym a koniecznością nowego pojmowania istnienia i postępowania w życiu. Integralną częścią eucharystycznej formy życia jest odnowienie mentalności,  „abyśmy już nie byli dziećmi, którymi miotają fale i porusza każdy powiew nauki” (Ef 4, 14).

Źródło: http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/pl/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20070222_sacramentum-caritatis.html

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona wykorzystuje pliki cookies
W celu uniemożliwiania jej wykorzystywania tych danych wyłącz pliki cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej
Akceptuje