HOT NEWS: We Włoszech zakazano publicznego odprawiania Mszy Świętych. To nie żart!

Władza kościelna we Włoszech podporządkowała się rozporządzeniu władzy świeckiej.

Do 3 kwietnia, zgodnie z dekretem rządu, nie można organizować uroczystości religijnych i cywilnych. Episkopat Włoch przyjął to zarządzenie, chcąc zapewnić ochronę zdrowia i życia – jak dotąd na koronawirusa zmarło 366 osób.

Komentarz Łucznika Izydora: Na ulice z procesjami błagalnymi, a nie z niewiarą! Od kiedy Pan Jezus odpowiada tylko za leczenie dusz ludzi, a nie całości duchowo-psychiczno-fizycznej człowieka? Rozumiem, że posłuszeństwo władzom kościelnym, które lepiej znają sytuację od wiernych oraz rozsądne zabezpieczanie się przed chorobą ciała, ale jak można mieć taką niewiarę w moc Bożej Obecności i taki lęk przed utratą życia doczesnego? Przecież służba Boża może uratować ludzi nie tylko od choroby ciała (jeśli taka będzie wola Boża), ale uratować duszę człowieka, który potrzebuje przeżywać szczyt swojego życia w szczycie Najświętszej Ofiary – jedynego sensu naszej egzystencji. Tylko w świetle Chrystusa, który oddał swoje życie za nas, możemy zrozumieć każdy aspekt wszechświata, jego istnienia, funkcjonowania i celu.

Potwierdzenie komunikatu w: wPolityce.pl, PCh24.pl, DoRzeczy.pl, Niedziela.pl

Dodatek Isidorium:

I. EUCHARYSTIA I CHRZEŚCIJAŃSKIE WTAJEMNICZENIE

Eucharystia, pełnia chrześcijańskiego wtajemniczenia

17. Jeżeli rzeczywiście Eucharystia jest źródłem i szczytem życia i misji Kościoła, to z tego wynika nade wszystko, że punktem odniesienia na drodze wtajemniczenia chrześcijańskiego jest możliwość przystąpienia do tegoż sakramentu. W związku z tym musimy zapytać − jak to uczynili Ojcowie synodalni − czy w naszych wspólnotach chrześcijańskich wystarczająco rozpoznaje się ścisłą więź pomiędzy Chrztem, Bierzmowaniem i Eucharystią[46]. Nie należy bowiem zapominać, że jesteśmy ochrzczeni i bierzmowani jako przyporządkowani do Eucharystii. Z tego faktu wynika zadanie, by w praktyce duszpasterskiej dążyć do bardziej zintegrowanego rozumienia przebiegu chrześcijańskiego wtajemniczenia. Sakrament Chrztu, poprzez który stajemy się upodobnieni do Chrystusa[47], wcieleni w Kościół i stajemy się dziećmi Boga, stanowi bramę wejściową do wszystkich sakramentów. Poprzez Chrzest jesteśmy włączeni w jedno Ciało Chrystusa (por. 1 Kor 12, 13), w lud kapłański. Jednak to udział w Ofierze eucharystycznej udoskonala w nas to, co zostało nam dane w Chrzcie. Także i dary Ducha Świętego są dane dla budowania Ciała Chrystusa (1 Kor 12) oraz dla dawania większego, ewangelicznego świadectwa w świecie[48]. Dlatego najświętsza Eucharystia prowadzi do pełni chrześcijańskiego wtajemniczenia i stanowi ośrodek i cel całego życia sakramentalnego[49].

Źródło: www.vatican.va/content/benedict-xvi/pl/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20070222_sacramentum-caritatis.html

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona wykorzystuje pliki cookies
W celu uniemożliwiania jej wykorzystywania tych danych wyłącz pliki cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej
Akceptuje