Kto będzie całował krzyż, brał wodę święconą i nie będzie przyjmował Komunii Świętej na rękę i na stojąco, ma się za to wyspowiadać! – Ewa Łapińska

W Brukseli pewien kapłan zakleił krzyż i wodę święconą przy wejściu do kaplicy z obawy o zarażanie się koronawirusem oraz wprowadził przymusową Komunię Świętą na rękę i na stojąco.

Niektórzy świadomi profanacji Jezusa boleją i przyjmują duchowo jako posłuszeństwo Bogu a nie ludziom. Ksiądz ów zarządził tak powołując się na dyrektywy hierarchii episkopatu Belgii, ulegając im i nakazując spowiedź tym, którzy będą mu przeciwni. Przeszedł test wiary w realną obecność Jezusa, który jest Jedynym Lekarstwem na całe zło wszechobecne.

🙏

Módlmy się za kapłanów. Bądźmy bardziej posłuszni Bogu a nie ludziom! Na imię Jezus zegnie się każde kolano istot ziemskich, niebieskich i podziemnych! Godnie, na klęcząco i na język przyjmujmy Pana Jezusa Króla i nie ulegajmy pokusie modernizmu, który wykorzystuje tę sytuację. Nie chcą Korony dla Jezusa, to mają koronę z wirusa, by depopulować i deprawować ludzkość.

Komentarz Łucznika Izydora: Tytuł artykułu niezwykle przenikliwie oddaje to, co przynosi realne wcielanie się w życie apokaliptycznej wizji. W samym Kościele wierni Prawdzie są prześladowani. Za dążenie do Świętości, a nie do ludzkich, ,,humanitarnych” rozwiązań… Sprawiedliwi doznają ucisku, a naszą Świętą Matkę Kościół Katolicki przenikają sieci przewrotnego świata który wmawia nam, iż trzeba wyzbyć się wiary w Jedynego Zbawiciela, by zostać przy życiu. Jakież to jednak życie, gdzie nie możemy ujrzeć Najdroższych Ran Chrystusa, w których nasze wybawienie i Zbawienie?

Dodatek Isidorium:

EUCHARYSTIA I SAKRAMENTY

Sakramentalność Kościoła

16. Sobór Watykański II przypomniał, że „pozostałe (…) sakramenty, tak jak i wszystkie kościelne posługi i dzieła apostolstwa, wiążą się ze świętą Eucharystią i ku niej zmierzają. W najświętszej Eucharystii zawiera się bowiem całe dobro duchowe Kościoła, to znaczy sam Chrystus, nasza Pascha i Chleb żywy, który przez swoje ożywione przez Ducha Świętego i ożywiające Ciało daje życie ludziom i w ten sposób zaprasza i pobudza, żeby samych siebie, swoją pracę i wszystkie rzeczy stworzone wraz z Nim składali w ofierze”[41]. Tę ścisłą relację Eucharystii ze wszystkimi pozostałymi sakramentami i z życiem chrześcijańskim pojmuje się w całej głębi kontemplując tajemnicę samego Kościoła jako sakramentu[42]. Sobór Watykański II stwierdził w tej kwestii, że „Kościół jest w Chrystusie jakby sakramentem, czyli znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego[43]. Kościół, jako „lud – jak mówi św. Cyprian – zgromadzony w jedności Ojca, Syna i Ducha Świętego”[44] jest sakramentem trynitarnej komunii.

Fakt, że Kościół jest „powszechnym sakramentem zbawienia”[45] ukazuje, jak „ekonomia” sakramentalna określa ostatecznie sposób, w jakim Chrystus, jedyny Zbawiciel, dosięga poprzez Ducha naszej egzystencji w swoistości jej bytowania. Kościół przyjmuje siebie i tym samym siebie wyraża w siedmiu sakramentach, poprzez które łaska Boża wpływa konkretnie na egzystencję wiernych, aby całe ich życie, odkupione przez Chrystusa, stało się ofiarą miłą Bogu. W tej perspektywie chciałbym tutaj podkreślić pewne elementy wskazane przez Ojców synodalnych. Mogą one pomóc w ukazaniu związku wszystkich sakramentów z tajemnicą Eucharystii.

Źródło: http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/pl/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20070222_sacramentum-caritatis.html

One thought on “Kto będzie całował krzyż, brał wodę święconą i nie będzie przyjmował Komunii Świętej na rękę i na stojąco, ma się za to wyspowiadać! – Ewa Łapińska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona wykorzystuje pliki cookies
W celu uniemożliwiania jej wykorzystywania tych danych wyłącz pliki cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej
Akceptuje