Cnota rycerskości – Jakub Baryła

Przedstawiam Państwu artykuł na temat, który w czasach post-rewolucyjnych został zapomniany. Dwie rewolucje seksualne (1918 i maj 1968) zniszczyły cnotę rycerskości. Trzeba, ażeby zmartwychwstała!

Należy ją odkopać z grobu, coby powstała jak Chrystus, bowiem jest dla naszej kultury i duszy – toutes proportions gardées – iście Chrystusem Wybawicielem!

Rycerskość to nie cnota sama w sobie. To zbiór cnot i zasad, którymi rycerz powinien się kierować. Kiedy rycerstwo zanikło, nasi czcigodni przodkowie spowodowali rozszerzenie poziomu wiedzy i kultury ludzi na masy niższe urodzeniem, a to z kolei doprowadziło do konieczności przestrzegania tych zasad nie tylko przez szlachtę, ale także resztę społeczeństwa pozostającego na pewnym poziomie, a więc np. fabrykantów, prawników, lekarzy, nawet właścicieli sklepów czy lokali gastronomicznych. Jednym słowem wszystkich poza chłopami, najbiedniejszym mieszczaństwem, marginesem i patologią etc. Stąd XIX wiek i triumf kultury, bon-ton-u i ideału mężczyzny rycerskiego nie tylko wśród arystokracji. Cnoty rycerskie nigdy nie zostały skodyfikowane, bo zawsze gdzieś jakiejś brakowało. Na zachodzie odkryto cnoty, które na wschodzie jeszcze w ukryciu były i odwrotnie. Najbardziej standardowe cnoty pozwolę sobie przytoczyć:

I. Oddanie się Panu Bogu

II. Męstwo

III. Ambicja

IV. Honorowe porażek ponoszenie

V. Świecić przykładem

VI. Szacunek mieć do drugiego człowieka.

VII. Prawość i obrona sprawiedliwości.

VIII. Hojność.

IX. Wierność ideałom.

X. Nie krzywdzić słabszych.

XI. Pokora.

XII. Prawdomówność.

XIV. Dotrzymywać obietnic, przysiąg i ślubów.

XV. Pić alkohol z rozwagą.

XVI. Być do ugody skłonnym (do końca dnia pogodzić się najlepiej)

XVII. Nie mieć w awanturnictwie umiłowania.

XVIII. Grzesznych upominać.

Odpowiedzieć należy sobie na trzy pytania: czemu należy przestrzegać zasad rycerskich? Czemu rewolucje dwie tym zasadom na przekór idąc, zniszczyły je? I pytanie osób zazwyczaj o poglądach ciemnych, złych, relatywistycznych i modernistycznych: przecież czasy się zmieniły, nadal potrzeba, coby tego przestrzegać?

Odpowiadam. Należy przestrzegać tych zasad, gdyż wynikają z naszej Wiary i logiki (to drugie wyjąkowo ważne dla ukazania wagi ów tematu dla ateuszy). Przestrzeganie ich gwarantuje dobre, zgodne z Bogiem życie, które posiada cechy idącego po linii interesów dobra. Dwie rewoluje zniszczyły te zasady wśród ludu, gdyż rewolucje są tworem złym, idącym przeciw dobru i legalnej, z Bożej Łaski władzy oraz porzątkowi cywilizacji logicznej – Bożej Cywilizacji Łacińskiej. Rewolucje także wymagają poparcia społecznego, a do tego nigdy nie zaszkodzi, jest nawet niezbędne, aby na sztandarach zamiast cnoty i dobra, które jest wymagające dla człowieka z grzeszną naturą, pojawiły się slogany przyjemności i braku wymagań. To strona czysto praktyczna.

Wreszcie czasy nie mają żadnego wpływu na to, co jest dobre, a co złe. Zło jest zawsze złem, nawet jeśli większość jest zła, a dobro jest zawsze dobrem, nawet, jeśli nie jest przyjmowane. Kłamstwo jest złe, nawet jeśli każdy kłamie. To nie dobro i zło zmieniają się w zależności od czasów, tylko czasy muszą dostosować swoje zasady do pojęć dobra i zła. Czasy zmieniają tylko łatwość przestrzegania dobra, w jedych łatwiej być dobrym, w innych mniej. Kto temu wszystkiemu zaprzecza, staje się relatywistą i przeczy logice. Należy tedy przestrzegać tych zasad, aby być dobrym człowiekiem, bo dobry człowiek żyje w zgodzie z Panem Bogiem i logiką, których wymagania idą w parze, a ich elementem jest przestrzeganie zasad rycerskości.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona wykorzystuje pliki cookies
W celu uniemożliwiania jej wykorzystywania tych danych wyłącz pliki cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej
Akceptuje