Kolejne świadectwa dotyczące ,,Koronki do Miłosierdzia Bożego” – Halina Łabądź

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Chciałam przekazać świadectwo pewnej osoby, której poleciłam odmawianie Koronki do Miłosierdzia Bożego tak jak w oryginale zapisała s. Faustyna.

Ja wszystkim znajomym przekazuję prośbę Ks. Natanka o godnym odmawianiu Koronki do Miłosierdzia Bożego, to znaczy, bez używania zaimków.
Ta osoba, której przekazałam tę prośbę Księdza Piotra, powiedziała mi, że niedawno była w Częstochowie u Spowiedzi Świętej i jako pokutę otrzymała odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego

– Tylko odmów ją bardzo pobożnie- i Ksiądz spowiadający powiedział: ,, nie mów dla Jego Bolesnej Męki, ale dla Pana Jezusa Bolesnej Męki”.
Bardzo mnie to świadectwo ucieszyło. To znaczy, że są jeszcze Kapłani, którzy znają prawdę i nie mogąc oficjalnie głośno powiedzieć tego z wiadomych powodów, przekazują to w Sakramencie Spowiedzi.

Drugie świadectwo pochodzi od mojego 10-letniego wnuczka Jasia, który jest ministrantem w Kościele pod wezwaniem Św. Jana Kantego w Warszawie. Gdy uczyłam Jasia, Koronki do Miłosierdzia Bożego odmawialiśmy: ,, dla Jezusa Bolesnej Męki ” oczywiście wytłumaczyłam mu dlaczego tak się należy modlić. Wnuczek odpowiedział: wiem babciu, że tak powinno się odmawiać Koronkę, bo w naszym Kościele Ksiądz Kamil też się tak modli. Niestety nie posługuje On już w tej Parafii, został gdzieś przeniesiony. Jednak ta wiadomość bardzo mnie podbudowała. Znałam Księdza Kamila jednak nigdy bym nie przypuszczała, że On też tak odmawia Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Cieszę się ogromnie, że są tacy pobożni Kapłani.
Oczywiście, jeśli odmawiamy Koronkę w Kościele i prowadzący odmawia: Dla Jego Bolesnej Męki…, my możemy w myśli mówić :,, Dla Jezusa Bolesnej Męki” nie głośno, aby nie zakłócać modlitwy, chyba, że sami będziemy prowadzącymi.

7 thoughts on “Kolejne świadectwa dotyczące ,,Koronki do Miłosierdzia Bożego” – Halina Łabądź

  1. Warto wyjaśnić sprawę koronki ale można to zrobić chyba tylko przez wgląd do rękopisu lub zdjęć rękopisu, które były robione.
   Tu link do nieaktualnej aukcji reprodukcji pierwszego modlitewnika z 1937r :
   https://allegro.pl/oferta/chrystus-krol-milosierdzia-krakow-1937-9041627364?item=9041627364
   Słowa: „ciało” i „mocny ” z małej litery.
   Zamiast: „na przebłaganie” jest „na ubłaganie”
   Na zakończenie bez „…i świata całego”
   Ks. Natanek wspominał , że prawda jest w wydaniu krytycznym dzienniczka.
   Dotarłem do trzech różnych wydań krytycznych i jest tam napisane: „…dla Jego bolesnej Męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego”.
   Już te różnice po między pierwszym wydaniem z 1937r a edycja krytyczną z 1981r wskazuje że warto żądać opublikowania strony Dzienniczka w rękopisie, na której jest spisana koronka. W dzienniczku krytycznym jest to strona 192 punkt 476( rękopis został podzielony na punkty)

   1. Ze stronki http://www.faustyna.pl możemy się dowiedzieć że:
    „Dla potrzeb procesu informacyjnego zmierzającego do wyniesienia Siostry Faustyny na ołtarze dokonano drugiego odpisu „Dzienniczka” z oryginału. Tekst dzieła nie tylko został przepisany z oryginału, ale także dokładnie skolacjonowany przez o. Izydora Borkiewicza OFMConv i s. Beatę Piekut ZMBM w czasie procesu informacyjnego. Z niego dokonano tłumaczenia na język francuski. To tłumaczenie wraz z odpisem „Dzienniczka” poświadczonym przez Kurię Metropolitalną w Krakowie 19 października 1967 roku oraz fotokopiami rękopisu zostało dołączone do Akt Procesu Informacyjnego i przesłane do Rzymu.”
    Czyli nie tylko rękopis, ale i akta procesu informacyjnego mogą zaświadczyć jaka jest prawidłowa treść KORONKI.
    Są też intrygujące rzeczy. Wydana po raz pierwszy koronka w 1937r w broszurce Chrystus Król Miłosierdzia miała dopisek: „do prywatnego odmawiania na różańcu” od razu rodzi się pytanie: czy jest też druga do odmawiania nieprywatnego?
    W kulcie Miłosierdzia Bożego mamy obraz, nowennę i koronkę. Do wszystkich trzech elementów można mieć poważne zarzuty.
    Zacznijmy więc od obrazu.
    Słowa Pana Jezusa do S. Faustyny:
    (47)”…wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu ufam Tobie. Pragnę aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie”
    (313)”…nie w piękności farby, ani pędzla jest wielkość tego obrazu, ale w łasce Mojej.”
    (326)”…spojrzenie moje z tego obrazu jest takie, jako spojrzenie z krzyża”
    Rozumiem te słowa Jezusa jako warunki dla przyszłego obrazu, w którym ON ma być czczony jako Jezus Miłosierny.
    WSZYSTKIE spełnia tylko obraz Kazimirowskiego malowany przy wskazówkach S. Faustyny. Być może też każdy inny obraz, który oparty jest na tych samych zaleceniach.
    Obraz z Łagiewnik nie spełnia warunku zapisanego w punkcie 326, czyli namalowana postać nie ma spojrzenia „jako spojrzenia z krzyża”
    CDN.

    1. Nowenna do Miłosierdzia Bożego napisana z nakazu Jezusa przez S.Faustynę jest odprawiana przez dziewięć dni.
     Każdy dzień nowenny składa się ze słów Jezusa dotyczącego kolejnego dnia nowenny + modlitwa w tej intencji.
     Weźmy więc „dzień piąty”
     Słowa Pana Jezusa(1218 edycja krytyczna):
     „Dziś sprowadź mi dusze heretyków i odszczepieńców i zanurz ich w morzu miłosierdzia Mojego: w gorzkiej Męce rozdzierali Mi ciało i Serce, to jest Kościół Mój. Kiedy wracają do jedności z Kościołem, zagajają się Rany Moje i tym sposobem ulżą Mi Męki”
     W modlitewnikach wydawanych już od 1981 r słowa: „…dusze heretyków i odszczepieńców…”zostały zastąpione słowami: „braci odłączonych”
     Czasami w tych modlitewnikach jest odnośnik informujący: ” W oryginale było{ heretyków i odszczepieńców}. Podając nowennę do użytku szerszych mas, zastąpiliśmy te wyrazy określeniami zgodnymi z duchem Soboru Wat.2″
     W innym możemy doczytać, że ta autoryzowana zmiana została dokonana zgodnie z dekretem Soboru Watykańskiego2 o ekumenizmie.
     Najwyraźniej Jezus Chrystus dostał czerwoną kartkę w piątym dniu nowenny i został ocenzurowany.
     CDN.

     1. Wróćmy do koronki.
      W książce(1986r) M. Tarnowskiej „Siostra Faustyna Kowalska życie i posłannictwo”na str177 jest napisane:
      „Koronkę i nowennę ks. Sopoćko wydał w wersji dosłownej…Wszystkie te modlitwy zostały zebrane w niedużej broszurce pod tytułem „Chrystus Król Miłosierdzia”
      W pierwszym poście dałem link do tej broszurki/modlitewnika. Zawierał liczne błędy drukarskie a na obwolucie był obraz Jezusa Miłosiernego wg Kazimirowskiego.
      Jest kilka wpisów w Dzienniczku na ten temat ale przytoczę ten z punktu 1379 :
      „Kiedy mi Mateczka pokazała tę książeczkę, w której jest ta koroneczka i litania i nowenna, poprosiłem Mateczkę, aby mi dała do przeglądnięcia. Kiedy ją przeglądałam, Jezus dał mi wewnętrzne poznanie,[i powiedział], że – Już jest wiele dusz pociągniętych do Mojej miłości przez obraz ten. Miłosierdzie moje przez dzieło to działa w duszach.
      Poznałam, że wiele dusz doznało łaski Bożej.”
      Jak rozumiem recenzja Pana Jezusa dotyczy głównie obrazu, oraz trudu propagowania Miłosierdzia Bożego.
      Tu podaję link do wystawy w Białymstoku, tzw muzeum ks Sopoćko.
      W gablocie egzemplarz koronki z 1941:
      https://podlaskie.naszemiasto.pl/jedyna-taka-wystawa-w-polsce-niezwykle-pamiatki-po-bl-ks/ga/c13-3284261/zd/14396869
      Jest niemal taka sama wersja jak w wydaniu z 1937r ale już nie zawiera błędów drukarskich.
      Dysponuję też książeczką ks Sopoćko z 1948 pt” Poznajmy Boga w Jego Miłosierdziu”. Oto treść strony 216 z opisem koronki słowo w słowo:
      „KORONKA O MIŁOSIERDZIU BOŻYM
      (Do prywatnego odmawiania)
      Na początku:
      Ojcze nasz…Zdrowaś…Wierzę…
      Na dużych paciorkach:
      Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Najmilszego Syna Twego a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i świata całego.
      Na małych paciorkach:
      Dla Jego bolesnej Męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego. (10 razy)
      Święty Boże, Święty mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami ! ”
      Mam też z tego samego okresu czyli 1948 r broszurkę O. Andrasza pt”Miłosierdzie Boże…ufamy Tobie”.
      treść podanej koronki z błędami i brakiem dwóch słów: „Bóstwo” i „przebłaganie”.
      CDN

 1. Może Ks. Natanek się pomylił, nie czytał i nie pokazał do kamery tekstu z Dzienniczka, tylko mówił z pamięci.
  Ks. Natanek powinien to wyjaśnić. Może Ksiądz przetłumaczył wersję łacińską: Pro dolorosa Jesu passione, miserere nobis et totius mundi.
  Dlaczego masoneria miałaby zmieniać całe zdanie, jeśli chodziło tylko o zastąpienie Imienia Jezusa zaimkiem Jego.

 2. Pierwsza chyba książka publikująca fragmenty Dzienniczka była wydana w 1955r autorstwa Ks Alojzego Misiaka pt”O Miłosierdziu Bożym. Wyjątki z Dzienniczka Siostry Faustyny” Cytowane fragmenty są zgodne z edycją krytyczną. Na zakończenie pojawia się : „i nad całym światem” czyli słowa, których we wcześniejszych publikacjach nie było:
  „Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i na całym światem”
  W wersjach wcześniejszych zakończenie było krótsze i z wykrzyknikiem: „Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami ! ”
  To tyle na razie „z mojego podwórka”, ponieważ nie przeszukałem jeszcze wspomnień ks Sopoćko i nie dotarłem do wydania , na które Ks Sopoćko uzyskał zgodę w Wilnie.
  Mam nadzieje, że może ktoś kto przeczyta te moje wpisy dotrze szybciej do rękopisu, czy akt procesu informacyjnego i sprawa zostanie wtedy jednoznacznie wyjaśniona.
  Wracając do obrazu z Łagiewnik, to warto przeszukać go szczegółowo, ponieważ według wielu obserwatorów, ukrytych jest w nim kilka „brzydkich niespodzianek”
  Pozdrawiam.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona wykorzystuje pliki cookies
W celu uniemożliwiania jej wykorzystywania tych danych wyłącz pliki cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej
Akceptuje