Rozmowa z Królem Życia: Byśmy panowali według Twego panowania – odcinek 8

I rzekł: ,,Uczyńmy człowieka na obraz i podobieństwo nasze; a niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem powietrznym, i nad zwierzętami, i nad wszystką ziemią, i nad wszelkim płazem, który pełza po ziemi.” I stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boży stworzył go, mężczyzną i niewiastą stworzył ich. (Księga Rodzaju, pierwszy rozdział, wersety 26-27, Biblia Wujka, AD 1962).

Dziękuję Ci, Boże, że żyję. Dziękuję Ci, że mogę poznawać stworzony przez Ciebie świat. Nie jest to ,,ten świat”, czyli świat według reguł szatana, zdeformowany, skażony. Twoim światem jest Królestwo Miłości i Pokoju, które odbija Twą nieskończoną doskonałość, Twoje piękno, to, jaki jesteś. A jesteś nieskończenie wspaniały, skoro tak wielką wspaniałość już człowiek odbija, Twoje stworzenie. Jakże musisz być potężny, jak kochający, jak czuły. Jesteś Mistrzem, Nauczycielem, Wzorem dla człowieka przez Jezusa Chrystusa, Twego Syna. Niezwykłe jest to, o Najdroższy Ojcze nasz, że potrafisz w Sobie łączyć miłosierdzia morze wielkie z zorzą wspaniałej potęgi. Podzieliłeś się również Swą władzą z człowiekiem. Okazałeś mu Swoje zaufanie. W Twoim zamyśle było jednak, w Twej mądrości, w Twej sprawiedliwości, by ludzie postępowali według Prawa, które nadałeś całemu kosmosowi. Prawo Boże i wynikające z niego prawo naturalne. Prawo i obowiązek miłowania Ciebie i bliźniego.

Dobrze, Boże mój, że jesteś tak cierpliwy. Daj i mnie i każdemu z nas tę cierpliwość, byśmy mimo upadków, prosili Twego Boskiego Syna, Jezusa o siły, by wstać. Byśmy kierowali się Twoją wolą, słuchali Ducha Świętego w naszych decyzjach i werdyktach, które podejmujemy na Ziemi.

Daj nam poznać Panie, że jesteśmy nie tylko zarządcami, lecz również, jako Twe przybrane dzieci i Książęta Twej stwórczej miłości jesteśmy wezwani słodkim obowiązkiem służenia jedynie Twej woli.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona wykorzystuje pliki cookies
W celu uniemożliwiania jej wykorzystywania tych danych wyłącz pliki cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej
Akceptuje