Prośba o modlitwę w intencji zachowania pokoju na świecie – arcybiskup Andrzej Dzięga

W związku z ostatnmi wydarzeniami na Bliski Wschodzie Ksiądz Arcybiskup Metropolita Andrzej Dzięga prosi o modlitwę w intencji zachowania pokoju na świecie.

Drodzy Bracia Kapłani,
Osoby życia konsekrowanego,
Członkowie wspólnot modlitewnych.

Bardzo przeżywam to, co się od kilku dni dzieje na Bliskim Wschodzie, a co dzisiejszej nocy zostało potwierdzone atakiem odwetowym. Bardzo Was wszystkich proszę o włączenie do codziennych modlitw bardzo osobistej prośby do Boga o zatrzymanie wojny światowej i o zachowanie Pokoju. O Miłosierdzie Boże dla Świata przez przyczynę Niepokalanej Najświętszej Maryi Panny. Włączajcie też tę intencję do Modlitwy wiernych we Mszach Świętych oraz przy innych okazjach, a w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu należy śpiewać Suplikacje. Błogosławię tej Modlitwie.

W duchowej jedności

/-/ + Andrzej Dzięga     
Arcybiskup Metropolita   
Szczecińsko-Kamieński   

Szczecin, 8 stycznia 2020 r.

Wiadomość ze strony: https://kuria.pl/aktualnosci/Prosba-o-modlitwe-w-intencji-zachowania-pokoju-na-swiecie_3945

Dodatek Isidorium:

KRYTYKA FILMOWA

 88.  W tej sprawie wiele mogą zdziałać katoliccy krytycy filmowi, którzy winni w odpowiedni sposób naświetlać stronę moralną filmów, tak te rzeczy ujmując, by nie dopuścić do zboczenia na drogę tzw. „relatywizmu moralnego” albo do naruszania należytego porządku, w którym to, co jest mniej ważne, musi być podporządkowane temu co jest ważniejsze.

 89.  Nagannie przeto postępują korespondenci dzienników i pism, mieniących się katolickimi, jeżeli, omawiając widowiska, nie informują czytelników, co należy sądzić o nich pod względem moralnym.

KIEROWNICY SAL

 90.  Ponadto odpowiedzialnymi w sumieniu są nie tylko widzowie. Ilekroć kupują bilet (podobnie jak ci, co głos oddają przy wyborach) wybierają film dobry albo zły. W sumieniu odpowiedzialni są także i przede wszystkim ci, co prowadzą sale kinowe albo zajmują się wynajmem filmów.

 91.  Zdajemy sobie dobrze sprawę z tego, na jaką trudności napotykają dziś ci, co prowadzą sale kinowe, i to z różnych powodów, także dlatego, że tak bardzo się rozpowszechniła telewizja. Jednak i w tych trudnych warunkach należy pamiętać, że sumienie nie pozwala kierownikom sal wyświetlać filmów przeciwnych wierze i dobrym obyczajom, albo zawierać kontrakty, mocą których zmuszeni byliby pokazywać tego rodzaju filmy.

 92.  Skoro zaś, w wielu krajach kierownicy sal zobowiązali się, że nigdy nie będą wyświetlać filmów szkodliwych albo wprost złych, ufamy że we wszystkich częściach świata przyjmie się ten dobry przykład, i że żaden katolik kierujący salą kinową, nie będzie się wahał naśladować tego pożytecznego i tak bardzo zbawiennego sposobu postępowania.

 93.  Szczególnie zwracamy uwagę też na to, aby wystrzegano się plakatów reklamowych, obrażających skromność albo żerujących na złych instynktach ludzkich, chociażby odnosiły się do filmów, jak to się niekiedy zdarza pod względem moralnym nienagannych. „Któż zliczy, ile tego rodzaju obrazy wyrządzają szkód w duszach, zwłaszcza młodzieńczych, ile wywołują myśli nieczystych, ile wzbudzają nieskromnych pożądań, jak bardzo przyczyniają się do zdeprawowania obyczajów ze szkodą dla całego społeczeństwa?” (Przemówienie do wielkopostnych rzymskich kaznodziei, 5 marca 1957)

Źródło: http://www.nonpossumus.eu/encykliki/Pius_XII/miranda_prorsus/II.php

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona wykorzystuje pliki cookies
W celu uniemożliwiania jej wykorzystywania tych danych wyłącz pliki cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej
Akceptuje